Stemcentrum

Het dagelijks gebruik van de stem mag tot een topsport worden gerekend. Teveel of verkeerd gebruik van de stem kan tot stemklachten leiden. Het medisch Spectrum Twente heeft een Stemcentrum dat gespecialiseerd is in onderzoek/advisering bij stemklachten.

Leden van het Stemcentrum
In ons team werken KNO-artsen en logopedisten nauw samen. Wij zijn deskundig en gespecialiseerd op het gebied van het onderzoeken, adviseren en behandelen van patiënten met stemklachten (o.a. stemoverbelasting t.g.v. intensief beroepsstemgebruik / stemklachten t.g.v. stemstress / stemklachten bij luchtwegproblemen / zangstemproblemen). Ook verrichten wij second opinions bij complexe langdurig bestaande stemproblemen. Het Stemcentrum wordt ondersteund door het secretariaat van de poli KNO.

Werkwijze van het Stemcentrum
U bent via uw huisarts of doorverwezen naar een KNO-arts in verband met stemklachten. Vervolgens bent u door een van de KNO-artsen onderzocht en aangemeld bij het Stemcentrum.

Via het KNO-secretariaat worden voor u afspraken gemaakt voor een logopedisch onderzoek en voor de nabespreking met de KNO-arts en logopedist. Beide afspraken vinden plaats op dezelfde dag. U krijgt van het KNO-secretariaat drie vragenlijsten. De vragenlijsten kunt u thuis invullen en deze tijdens uw afspraak met de logopedist inleveren. De gegevens uit de vragenlijsten worden in uw stemverslag verwerkt.

De logopedist bespreekt met u de stemklachten en neemt diverse stemproeven af. Extra aandacht wordt besteed aan het gebruik van de beroepsstem en de zangstem. Uw spreekstem en de stemomvang worden opgenomen en vastgelegd in een fonetogram.

Bij de nabespreking herbeoordeelt de KNO-arts zo nodig uw stembanden via eenstroboscopischonderzoek. De onderzoeksresultaten worden aan de hand van het stemonderzoek en het stembandbeeld met u besproken. In overleg met de KNO-arts en logopedist wordt dan samen met u het stembeleid bepaald.

Bij het stembeleid kunt u denken aan o.a. medicatie op proef; een KNO-nacontrole; een vervolgbehandeling bij een logopedist bij u in de buurt; een specifieke zangstembegeleiding of een kijkoperatie aan de stembanden.

Waar bent u naar op zoek?