Voorkomen

In Nederland is ongeveer een derde van het totale aantal mondholtecarcinomen gelokaliseerd in de tong, een derde in de mondbodem en de rest verdeeld over de andere lokalisaties in mond en keelholte. De voorkeurslokalisatie van het tongcarcinoom is de zijrand van de mobiele tong; carcinomen van de tongrug zijn uitermate zeldzaam.

Bijna altijd is sprake van een plaveiselcelcarcinoom. Het kan uitgroeien naar de spieren van de tong, de tongbasis, de mondbodem en de onderkaak.

Uitzaaiing via de lymfklieren treedt in meer dan de helft van de gevallen op. De grootte van het eerste gezwel(primairetumor), de groeiwijze en de lokalisatie zijn daarvoor de belangrijkste bepalende factoren.

Uitzaaiing naar elders in het lichaam komt weinig voor en wordt pas relatief laat in het beloop van het ziekteproces gezien (long, lever, skelet).

Waar bent u naar op zoek?