Uitdroging

Medicijnen zoals bloeddrukverlagers of glucoseverlagende medicijnen beschermen het lichaam tegen het ontstaan van hart- en vaatziekten. Bij (dreigende) uitdroging kan het nodig zijn om deze tabletten een paar dagen niet te gebruiken, omdat er anders vervelende bijwerkingen kunnen ontstaan.

Wat is (dreigende) uitdroging?

Bij (dreigende) uitdroging is er te weinig vocht in het lichaam. Klachten kunnen bestaan uit duizeligheid, zwakte en misselijkheid.

Uitdroging kan ontstaan door:

 • diarree (bij meer dan 3 keer waterdunne diarree),
 • overgeven/niet kunnen drinken (meer dan een dag)
 • bij koorts (meer dan een dag boven de 38,5°C)
 • bij een hittegolf

Wat is het risico van medicijngebruik bij uitdroging?

Bij uitdroging is de doorbloeding van de nieren verminderd. Het effect van sommige medicijnen voor de bloeddruk kan dan te sterk worden, waardoor de nieren niet meer voldoende “doorspoeld” worden en er kans op nierschade ontstaat. Bij de diabetespil metformine is er bij uitdroging of hoge koorts een (kleine) kans op verzuring van het bloed (door een stapeling van lactaat of melkzuur). Vooral nierpatiënten en oudere patiënten lopen risico bij uitdroging.

De medicijnen die het betreft:

 • Diuretica (“plastabletten”)
  Hydrochloorthiazide, chloortalidon, indapamide, furosemide, bumetanide, spironolacton, eplerenon, triamtereen, amiloride
 • ACE-remmers: bloeddrukverlagers die via de nieren werken. De naam eindigt altijd op pril.
  Enalapril, lisinopril, perindopril, zofenopril, fosinopril, captopril, quinapril, benazepril
 • ARB’s: bloeddrukverlagers die via de nieren werken. De naam eindigt altijd op artan.
  Losartan, candesartan, irbesartan, olmesartan, telmisartan, valsartan, eprosartan
 • Metformine (diabetespil)

Wat moet u doen?

Neem contact op met uw huisarts of uw hoofdbehandelaar als u één of meer van deze medicijnen gebruikt en u vermoedt dat u last heeft van (dreigende) uitdroging. U kunt dan overleggen of u tijdelijk moet stoppen met deze medicijnen.

Meestal kunt u, zodra u hersteld bent, alle medicijnen weer innemen. Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de poli van uw behandelend specialist.

Waar bent u naar op zoek?