Open

ADEAR studie: Onderzoek naar de bewegingen van de grote lichaamsslagader na het plaatsen van een stent (endoprothese)

Een verwijding of een inscheuring van de wand van de grote lichaamsslagader (de aorta) in de borstholte zijn afwijkingen die, als ze niet behandeld worden, kunnen leiden tot scheuren van de grote lichaamsslagader met een ernstige inwendige bloeding tot gevolg. De behandeling hiervoor bestaat vaak uit het plaatsen van een stent (endoprothese) in de grote lichaamsslagader, eventueel met zijtakken naar de slagaders naar het hoofd. Bij een klein deel van de geplaatste endoprotheses blijkt de verwijding of scheuring op termijn niet succesvol.

Om te controleren of de endoprothese na plaatsing nog goed functioneert zijn regelmatige controles met CT scans op de vaatpolikliniek nodig. Een nieuwere methode van CT scans maakt het mogelijk om op tien momenten binnen de hartslag een plaatje te maken en zo dus bewegingen die door de hartslag veroorzaakt worden in beeld te brengen. Het doel van deze studie is om te onderzoeken of de veranderingen gedurende de hartslag en gedurende meerdere controlemomenten invloed hebben op de werking van de endoprothese. Meer inzicht in de wisselwerking tussen de endoprothese en de wand van de grote lichaamsslagaders zou kunnen helpen om complicaties nog verder te verminderen. Zo kunnen de onderzoeksresultaten leiden tot een aangepast ontwerp van de endoprothese, of een aanpassing in de controlemomenten na plaatsing.

Onderzoeksopzet

Om de wisselwerking tussen de endoprothese en de wand van lichaamsslagader te onderzoeken krijgen deelnemende patiënten aan het hart gekoppelde CT scans voor de operatie (het plaatsen van de stent), voor ontslag uit het ziekenhuis, 6-8 weken na de operatie en 12 maanden na de operatie. Waar mogelijk vervangen deze scans de CT scans die de patiënt normaal ook al zou krijgen.

Doelgroep (onderzoekspopulatie)

Patiënten die een (hybride)TEVAR operatie (plaatsing van de endoprothese in de lichaamsslagader) ondergaan in MST, 65 jaar of ouder zijn en geen allergie hebben voor contrastmiddel.

Interventie(s)

De aan het hart gekoppelde CT scans in plaats van de reguliere CT scans.

Verwachte aantal deelnemers

40 patiënten.

Looptijd studie

Gestart in juli 2020 en naar verwachting eindigt de studie in december 2024.

Deelnemende centra

MST, UMCG, Erasmus MC en St. Antonius ziekenhuis.

(Hoofd) onderzoeker(s) MST

Prof. dr. R.H. Geelkerken is de hoofdonderzoeker. J.A. Simmering, MSc. is de coördinerend onderzoeker.

Andere onderzoekers bij deze studie in MST zijn:

  • A. Stam
  • Dr. R. Meerwaldt
  • Dr. E.M. Willigendael
  • Dr. R.J. Beuk
  • Dr. T.P. Menting
Waar bent u naar op zoek?