Affiliatie bij wetenschappelijke publicaties

Elk jaar bij het opstellen van het wetenschappelijk jaaroverzicht merken we dat door MST medewerkers veel verschillende variaties van de affiliatie “Medisch Spectrum Twente” worden gehanteerd. Dit levert problemen op. Recent is er in opdracht van STZ een rapportage geschreven over de wetenschappelijke output van alle STZ ziekenhuizen. In dit rapport wordt ook de output per ziekenhuis weergegeven en afgezet tegen de andere ziekenhuizen.

Bij nadere analyse van dit rapport door het wetenschapsbureau merkten we op dat de beschreven aantallen van deze publicaties beduidend lager zijn dan de werkelijke aantallen publicaties die naar voren komen na onze zeer uitgebreide eigen zoekstrategie. Dit houdt in dat we in het rapport er dus slechter van afkomen dan dat we daadwerkelijk presteren. Dit is erg jammer en kan makkelijk worden voorkomen.

Daarnaast zijn er medewerkers die inmiddels in MST werken maar nog publiceren met hun vorige werkgever. Dan zou je “Medisch Spectrum Twente” als extra affiliatie op moeten geven. Die mogelijkheid wordt door nagenoeg elk tijdschrift geboden. Zo missen we ook deze publicaties niet.

Namens de wetenschapscommissie van MST roepen we alle MST medewerkers dan ook op om bij wetenschappelijke publicaties de volgende affiliatie te hanteren: Medisch Spectrum Twente, Enschede, The Netherlands.

Mocht je naast MST ook andere affiliaties hebben, zorg er dan voor dat je deze allemaal als aparte affiliaties laat opnemen en dus niet combineert tot 1 affiliatie. Dus niet “Medisch Spectrum Twente and University Twente Enschede”.

Waar bent u naar op zoek?