Open

ARTEMIS studie: Onderzoek naar het effect van lokale pijnstilling voor pijnverlichting na een operatie om het SI-gewricht in het bekken vast te zetten

Het sacro-iliacale gewricht (SI-gewricht) bevindt zich in het bekken en kan, net als alle andere gewrichten in het lichaam, slijten of beschadigd raken. Wanneer dit gebeurt ervaren patiënten vaak pijn in de bil, en soms in de lage rug en benen.

Meestal kan dit behandeld worden met medicijnen, injecties, oefentherapie of een stabiliserende bekkengordel. Bij sommige patiënten is het nodig om het SI-gewricht vast te zetten tijdens een operatie. Tijdens en na de operatie krijgen patiënten morfine-achtige pijnstilling in tabletten of via een infuus. Deze pijnstillers kunnen negatieve bijwerkingen hebben, zoals sufheid, misselijkheid en braken. Het is ook mogelijk om lokaal (in het gewricht zelf) pijnstilling in te brengen. Er is een middel (bupivacaïne) dat al gebruikt wordt voor pijnbestrijding in en rondom gewrichten.

In dit onderzoek willen we bepalen of dit middel ook gebruikt kan worden bij de operatie aan het SI-gewricht. We verwachten dat patiënten met dit middel na de operatie minder pijn hebben en minder pijnstilling nodig hebben.

Onderzoeksopzet

In dit onderzoek worden patiënten die een stabiliserende operatie aan het SI-gewricht ondergaan op basis van loting ingedeeld in twee groepen: een groep waarbij de lokale pijnstilling bupivacaïne aan het einde van de operatie in het SI-gewricht wordt ingespoten en een groep waarbij er een placebo vloeistof (zoutoplossing) in het gewricht wordt ingespoten. Op deze manier weten de patiënt en de chirurg niet welk middel is gebruikt, zodat de resultaten zo min mogelijk vertekend worden. Als het belangrijk is, kan dit wel worden achterhaald. Mocht het nodig zijn, dan krijgen patiënten direct na de operatie extra pijnstilling via het infuus.

Om te bepalen of de lokale pijnstilling leidt tot minder pijn moeten patiënten voor en na de operatie aangeven hoeveel pijn zij hebben en ze vullen in de eerste 24 uur na de operatie een korte vragenlijst in.

Doelgroep (onderzoekspopulatie)

Patiënten die SI-stabiliserende operatie ondergaan

Interventie(s)

Injectie in het SI-gewricht met bupivacaïne of injectie in het SI-gewricht met een placebo (zoutoplossing)

Verwachte aantal deelnemers

42 patiënten

Looptijd studie

Juli 2022 tot dec 2022

Deelnemende centra

Medisch Spectrum Twente en Zuijderland Ziekenhuis

(Hoofd) onderzoeker(s) MST

J.M. Nellensteijn, orthopedisch chirurg

Meer informatie

Waar bent u naar op zoek?