Amandelen verwijderen bij kinderen

De keel-, neus- en oorarts (KNO-arts) heeft in overleg met u besloten dat bij uw kind de amandelen verwijderd worden. Hij/zij heeft uitgelegd wat de functie van de amandelen is, waarom het nodig is om ze bij uw kind te verwijderen en welke amandelen verwijderd worden. Keelamandelen worden altijd in combinatie met de neusamandel verwijderd. Een neusamandel kan ook alleen verwijderd worden.

Pre-operatieve screening (POS)

Voorafgaand aan de operatie heeft u samen met uw kind een pre-operatief onderzoek bij de anesthesioloog (degene die de verdoving verzorgt, wordt ook wel narcose- of slaapdokter genoemd). De pre-operatieve screening is een ander woord voor onderzoek dat gedaan wordt vóór de operatie.

Voorlichtingsbijeenkomst

In MST wordt eenmaal per week een groepsvoorlichting voor kinderen georganiseerd, op woensdag van 13.45u – 14.15u. Hierbij is een pedagogisch medewerker van de Kinderafdeling betrokken.

Meer informatie

Lees alles over deze behandeling in de folder.

Waar bent u naar op zoek?