Barbotage

Echogeleide barbotage van de schouder

In overleg met uw arts is besloten tot een echogeleide barbotage op de afdeling radiologie (röntgen). U kunt zich melden bij de receptie op poli 11 in Enschede. U dient in het bezit te zijn van een geldig ponskaartje. Wij vragen u 5 minuten voor de afspraaktijd op de afdeling radiologie aanwezig te zijn in verband met de administratieve afhandeling van uw gegevens. Na het aanmelden kunt u plaatsnemen in de wachtkamer, vervolgens wordt u opgehaald door de echolaborant, arts-assistent of radioloog. Onderstaande beschrijving is een algemene uitleg over het onderzoek, het kan zijn dat voor u persoonlijk het onderzoek anders verloopt dan hieronder beschreven.

Voorbereiding

Voor een echogeleide barbotage is geen voorbereiding nodig. Het wordt afgeraden om een gemotoriseerd voertuig te besturen direct na het onderzoek, omdat u na de behandeling last kunt hebben van uw schouder en uw verzekeringsmaatschappij mogelijk geen dekking verleent bij een ongeval. Het is daarom raadzaam om iemand mee te nemen.

Duur van het onderzoek

Het echografisch onderzoek duurt ongeveer 15-20 minuten.

Het onderzoek

Bij u is in een van de pezen in de schouder een verkalking aangetroffen, in overleg met uw behandelend arts is besloten om te proberen deze te verbrokkelen dan wel gedeeltelijk te verwijderen.

De echolaborant zal u vragen om het bovenlichaam te ontbloten in het kleedkamertje, eventueel kan de BH en een hemd aangehouden worden. U wordt vervolgens aan de andere kant opgehaald. U wordt gevraagd om op de rug op de onderzoekstafel te komen liggen. Het onderzoek begint nadat er echo-gel op de huid is aangebracht. De gel zorgt voor de geleiding van geluidsgolven die door het echoapparaat uitgezonden wordt. De radioloog zal met het echoapparaat over de schouder strijken. Het echoapparaat vangt de teruggekaatste geluidsgolven op en zet dit om naar een beeld op het beeldscherm.

De radioloog zal u vragen om u arm in een bepaalde positie te houden zodat de pees waarin de verkalking zit goed zichtbaar is. Als de radioloog de verkalking goed in beeld heeft zal hij/ zij de huid plaatselijk ontsmetten. De radioloog zal vervolgens met een spuitje met verdoving de kalk proberen te verbrokkelen. Dit kan in het begin even pijnlijk zijn. Al naar gelang de kalk goed vermengd met de verdovingsvloeistof kan er kalk uit de pees gespoeld worden. Hierdoor vermindert de ruimte die de kalk inneemt en wordt de pees weer slanker. Als er geen kalk meer uit de pees komt wordt er nog een mengsel van Kenacort (ontstekingsremmer) en lidocaïne (verdovingsvloeistof) in de slijmbeurs achtergelaten. Na afloop krijgt u een nazorgformulier mee van de radioloog waarop adviezen / instructies staan vermeld voor de komende weken.

Mogelijke risico’s, bijwerkingen en complicaties.

De pijnklachten kunnen de eerste week na de behandeling toenemen. Na één tot twee weken worden de klachten geleidelijk minder. Bij koorts en / of toename van ernstige pijnklachten dient u contact op te nemen met de huisarts. Er kan dan een eventuele controle echografie worden verricht voor het uitsluiten van een infectie.

Ook kunt u wat roodheid in het gelaat krijgen als reactie op de corticosteroïden (Kenacort). Vrouwen kunnen klachten krijgen van een licht gestoorde menstruatie of klachten die lijken op opvliegers.

Indien u klachten van de schouder blijft houden, kan het zijn dat de behandeling na twee tot drie maanden wordt herhaald.

Als u niet kunt komen.

Mocht u verhinderd zijn, dan wordt u verzocht dit uiterlijk 24 uur voorafgaand aan uw afspraak door te geven bij de afdeling radiologie, telefoonnummer (053) 487 32 00. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Waar bent u naar op zoek?