Bloedtransfusie

Binnenkort ondergaat u een behandeling en/of krijgt u een bloedtransfusie in MST. In deze folder vindt u informatie over het verloop van een bloedtransfusie.

Wat is een bloedtransfusie?

Bij een bloedtransfusie wordt bloed dat afkomstig is van een donor ingebracht in de bloedbaan van de patiënt. Bijvoorbeeld vanwege ernstige bloedarmoede door bloedverlies of door een lichamelijk bloedaanmaak probleem.

Het is belangrijk dat u juiste en duidelijk informatie krijgt. Aan de hand van deze informatie beslist u, samen met uw arts, of u een bloedtransfusie ondergaat. Heeft u na het gesprek met uw arts en na het lezen van deze informatie nog vragen, stel deze dan gerust. Noteer eventueel uw vragen van tevoren, zodat u deze mee kunt nemen naar de afspraak met uw behandelend arts.

Waar bent u naar op zoek?