Borstvorming bij mannen (gynaecomastie)

De methode die wordt toegepast hangt af van het type gynaecomastie (vooral klierweefsel of vooral vetweefsel) en van de ernst van het probleem. Er worden drie technieken gebruikt, afzonderlijk van elkaar, of gecombineerd:

  • Liposculpture: wordt gebruikt bij kleine hoeveelheden vetweefsel. Het heeft geen zin wanneer de huid is uitgerekt of wanneer er erg stevig klierweefsel is.
  • Borstverkleining: wanneer er een behoorlijk huidoverschot is, wordt gekozen voor een correctie volgens de techniek van de borstverkleining. Deze techniek gaat echter gepaard met forse littekens.
  • Verwijderen klierweefsel: de meest voorkomende techniek. Bestaat uit het onderhuids verwijderen van klierweefsel gecombineerd met liposuctie.

Vergoeding

Voor correctie van gynaecomastie moet vooraf toestemming gevraagd worden aan de zorgverzekeraar. Er wordt daarbij gelet op bepaalde criteria. Raadpleeg hiervoor ook uw verzekering (voorwaarden).

Waar bent u naar op zoek?