Dotter/Stent behandeling darmvaten

Slechte doorbloeding naar de darm
Voor een goede werking van het maag-darmkanaal is zuurstofrijk bloed nodig. Als de aanvoer van het bloed verminderd is, bijvoorbeeld omdat de bloedvaten vernauwd zijn, spreekt men van een doorbloedingsstoornis. Een ernstige doorbloedingsstoornis leidt er toe, dat er een tekort aan voedingsstoffen ontstaat. Hierdoor kan tijdelijke of blijvende schade optreden aan het maag-darmkanaal, dit kan klachten geven. Men spreekt dan van ‘maagdarmischemie’.
Een aantal aftakkingen uit de grote slagader in de buik kunnen bij de oorsprong vernauwd zijn of zelfs afgesloten. In onze werkgroep maagdarmischemie Stellen de MDL-artsen, vaatchirurgen en interventieradiologen gezamenlijk de juiste diagnose en bepalen wat de beste behandeling is.
Eén van de behandelingen vindt plaats via een slagader (‘endovasculaire behandeling’) door de interventieradioloog. Hierbij wordt de vernauwde darmslagader ‘van binnenuit’ gerepareerd. Dit gebeurt met behulp van een angiografie. Er wordt een slangetje (‘katheter’) ingebracht in een slagader in lies of arm tot aan de plaats van de vernauwing. Over de vernauwing kan oprekking met een ballon plaatsvinden (‘ballondilatatie’) en/of kan een metalen buisje (een stent) worden geplaatst.

Waar bent u naar op zoek?