EVAR

Sterke verwijding in een bloedvat
Een lokale verwijding in een een slagader wordt ook wel een aneurysma genoemd. Meestal wordt een verwijding per toeval ontdekt en vaak zit deze in de grote centrale slagader uit het hart, de aorta. Vaatverkalkingen en chronische ontstekingen spelen vaak een rol bij het ontstaan van een aneurysma. Er kunnen klachten ontstaan als een kloppend gevoel of pijn. Bij een groot of snelgroeiend aneurysma kan een zwakke plek open scheuren, met een levensbedreigende bloeding tot gevolg. In het vaat-team wordt vooraf besproken of het aneurysma behandeld dient te worden en op welke manier. Dit gebeurde vroeger altijd operatief, waarbij een gedeelte van het bloedvat werd vervangen door een vaatprothese. Soms alleen een buisje, maar meestal met een zogenaamde broekprothese als het aneurysma doorloopt in de bekkenslagaders. Tegenwoordig wordt het merendeel van de aneurysma’s behandeld via de liesslagaders waarbij een stentprothese in het aneurysma wordt geschoven en er als het ware een nieuwe stevige binnenbekleding in het vat wordt gelegd. Soms is hier zelfs sprake van maatwerk waarbij ook de zijtakken ( bv. nier of darmslagaders in het stent ontwerp worden opgenomen. Voor het maken van de stent zijn dan echter enkele weken nodig.
Om technische redenen is het mede daarom niet altijd mogelijk om een stent te plaatsen en moet soms toch nog een “ open” operatie gebeuren. Met name bij spoedoperaties zijn de mogelijkheden wat beperkter, doordat er geen tijd is om een stent op maat te laten maken. Omdat de katheters om de prothese in te brengen nog wel een flinke diameter hebben (8 mm), moet hiervoor wel een snee in de lies gemaakt worden, meestal beiderzijds. Daarom gebeurt deze behandeling in samenwerking met de vaatchirurg op de operatiekamer. Met gebruik van röntgendoorlichting wordt de prothese op de juiste positie geplaatst.

 

Waar bent u naar op zoek?