Folder groepstherapie slaapstoornissen

Herkent u de nachten waarop de hele wereld in diepe slaap lijkt te verkeren en u ook wilt slapen en dat maar niet wil lukken? Zo’n 30 % van de Nederlandse bevolking heeft in meer of mindere mate een slaapprobleem. Medisch Spectrum Twente organiseert een groepstherapie voor mensen met slaapproblemen. De cursus is onderdeel van het Slaapcentrum. Dit is een samenwerkingsverband tussen de maatschap Longgeneeskunde, Keel Neus en Oorziekten en Klinische Neurofysiologie van het Medisch Spectrum Twente waarin met name naar de somatische kant van het slaapprobleem wordt gekeken.
In deze training combineren we een tweetal fascinerende benaderingen die afkomstig zijn uit de moderne gedragswetenschappen, te weten  een ademhalingstechniek, die werkt volgens de biofeedback methode, waarbij u ontspanning ervaart en cognitieve therapie.
Hieruit is een programma samengesteld, zodat u beter leert om te gaan met uw slaapprobleem.

Lichamelijke klachten

Voor de deelname aan de groepstherapie is het uitsluiten van lichamelijk oorzaken van belang. De huisarts kan de lichamelijke klachten zelf uitsluiten en u rechtstreeks naar de slaapcursus verwijzen. De huisarts kan u ook door verwijzen naar het Slaapcentrum om lichamelijk oorzaken uit te sluiten. In het Slaapcentrum wordt door verschillende specialisten , o.a. een neuroloog en longarts onderzoek gedaan naar een lichamelijke oorzaak van uw slaapproblemen. Als hier geen oorzaak wordt gevonden kunt u worden doorverwezen naar de groepstherapie waar wordt geprobeerd aan het slaapprobleem te werken.

Werkwijze

De training is gebaseerd op de volgende vijf pijlers:
  • Zelfwaarneming;
  • Slaaphygiëne;
  • ontspanningsoefeningen;
  • Doorbreken van verkeerd slaappatroon.
  • Ademhalingstechniek volgens de biofeedback methode
In de groepstherapie wordt kennis gedeeld over slapeloosheid en slaaphygiëne. Elke deelnemer brengt zijn eigen slaappatroon in beeld. Aan de hand van het 3 factoren model en de vicieuze cirkel wordt geprobeerd bestaande gedragspatronen te doorbreken en nieuwe vaardigheden aan te leren. Nieuw gedrag kan onder andere ontstaat door  hier en nu oefeningen en de stop techniek. Tijdens de therapie wordt aandacht besteed aan ontspanning door middel van ademhalingstechniek volgens de biofeedback methode . In deze therapie leren deelnemers om ademhaling en hartslag beter in evenwicht te brengen. Door deze ademhaling en hartslag te laten zien (op een monitor) zal  een gevoel van ontspanning en rust het gevolg zijn .
De training is opgebouwd uit 7 wekelijkse bijeenkomsten van elk twee en half uur. In de trainingen worden vaardigheden aangeleerd die buiten de training worden beoefend. Daarbij worden ook huiswerkopdrachten verstrekt. De groepsgrootte is maximaal 10 deelnemers.

Kosten

De kosten van de cursus worden vergoed door uw zorgverzekering.

Aanmelden

Uw behandelende arts kan u voor de cursus aanmelden bij het secretariaat van polikliniek 90 van het Medisch Spectrum Twente. Telefoon 053-4872860. U wordt dan teruggebeld voor een intake gesprek.
Waar bent u naar op zoek?