Injectie

Behandeling met punctie en/of injectie

U hebt reumatische (gewrichts)klachten. Met uw reumatoloog hebt u hierover gesproken. Samen kiest u voor een punctie (prik) en/of injectie van geneesmiddelen. Bijvoorbeeld in een gewricht of slijmbeurs.
Onderzoek
Als een gewricht, bijvoorbeeld uw knie of een slijmbeurs gezwollen en pijnlijk is, betekent dat soms dat er een ontsteking, infectie of bloeding is. Bij een punctie wordt vocht uit uw gewricht of slijmbeurs gehaald. Bij een punctie kan duidelijk worden wat de oorzaak is. Soms spuit de reumatoloog een medicijn in. Dit medicijn remt de ontsteking. De pijn en de zwelling nemen hierdoor af. Hierdoor kunt u vaak weer beter bewegen.
Voorbereiding
Een speciale voorbereiding is niet nodig. Gebruikt u bloedverdunners? Vertel dit vóór de behandeling aan de arts. Hetzelfde geldt als u bekend bent bij de trombosedienst of als u allergisch bent voor: jodium, pleisters of lokale verdovingsmiddelen.
Wat kan ik verwachten?
De punctie en/of injectie vindt plaats in de spreekkamer van de arts of in de onderzoekskamer. Eerst is het belangrijk dat u in een comfortabele houding zit of ligt. Daarna wordt uw huid ontsmet met alcohol. Soms gebruikt de arts een echo om de meest geschikte plaats te bepalen. De prik kan even pijnlijk zijn.
Soms bekijkt uw reumatoloog het vocht met een microscoop, bijvoorbeeld voor onderzoek op jicht en stuurt hij/zij het naar een laboratorium. Daar wordt het op kweek gezet, waarna verder onderzoek plaatsvindt..
Na het onderzoek
Direct na de punctie kunt u uw gewricht weer gebruiken. U mag naar huis. Wanneer u een (ontstekingsremmend) medicijn kreeg ingespoten, is het wenselijk dat u het gewricht de eerste 24 uur zo weinig mogelijk belast. Zo kan het medicijn zo goed mogelijk inwerken. Het effect is dan het best.
Complicaties
Gelukkig treden complicaties zelden op. Soms treden er binnen 1-2 dagen roodheid van het gelaat, een algemeen warmte gevoel ‘opvlieger’ of hartkloppingen op. Bij vrouwen treden een enkele keer  menstruatiestoornissen op. Deze gaan vanzelf voorbij en zijn niet ernstig. Zelden veroorzaakt een punctie een bloeding of later een verkleuring van de huid ter plekke van de prikplaats. Zeer zelden ontstaat een infectie. Als u de eerste vijf dagen na de punctie last krijgt van koorts en/of toegenomen roodheid, zwelling en/of pijn van het gewricht of geïnjecteerde plaats, neem dan contact op met uw arts van de afdeling reumatologie.
Als u suikerziekte (diabetes mellitus)heeft, kan het geïnjecteerde geneesmiddel uw bloedsuiker tijdelijk verhogen. Als dat gebeurt, is dat meestal in de eerste 2-3 dagen na de injectie. Controleer zelf uw bloedsuiker of laat deze controleren als u last heeft van toegenomen dorst of plassen of als u weet dat uw bloedsuiker snel ontregeld raakt.
De uitslag
Mocht het afgenomen vocht ingestuurd worden voor onderzoek dan krijgt uw arts hier de uitslag van. Bij bijzonderheden wordt u gebeld. Zijn er geen bijzonderheden, dan bespreekt de arts de uitslag met u tijdens uw volgende afspraak. Hebt u een injectie gehad, dan wordt soms op korte termijn een (telefonische) afspraak gepland. Zodat de arts kan nagaan of de injectie voldoende heeft gewerkt.

 

Specialismen

 

Onderzoeken

 

Folders
Waar bent u naar op zoek?