Screenen op ondervoeding

Ondervoeding in het ziekenhuis
Ondervoeding bij ziekte is een groot probleem binnen de Nederlandse gezondheidszorg. Uit onderzoek blijkt dat in de Nederlandse ziekenhuizen 25-40% van de patiënten ondervoed is.Dat kan blijken uit een (te) laag lichaamsgewicht, maar veel vaker is sprake van onbedoeld gewichtsverlies (10% in de laatste 6 maanden, of 5% in de laatste maand) door verminderde eetlust, misselijkheid of koorts. Dit kan leiden tot verminderde weerstand en verhoogde kans op complicaties, zoals infecties en decubitus en een vertraagde wondgenezing.

In het Medisch Spectrum Twente wordt ubij opname gescreend met op ondervoeding en worden risicopatiënten actief behandeld.

Wat houdt dit in?
Screening op voedingstoestand bij opname in het ziekenhuis zorgt voor een betere herkenning van ondervoeding en een eerdere behandeling. Een voorbeeld van een gevalideerd screeningsinstrument is de SNAQ (Short Nutritional Assesment Questionnaire). Met behulp hiervan stelt de verpleegkundige bij opname met drie vragen vast of er sprake is van ondervoeding.

Als er blijkt uit die screening dat u risico hebt op ondervoeding of al ondervoed bent dan komt automatisch de diëtist bij u langs. Ook krijgt u 3 keer per dag iets extra’s (eiwitrijke snacks) aangeboden. Dediëtistbespreekt met u de mogelijkheden om uw voeding aan te vullen en/of verrijken met aanvullende producten of medische voeding.

 

Waar bent u naar op zoek?