Klinische behandeling Ergotherapie

Werkzaamheden van de ergotherapeut in de kliniek:
U ziet ons in het ziekenhuis voornamelijk op de afdelingen neurologie. Daarnaast komen we regelmatig op andere afdelingen in consult, zoals reumatologie, neurochirurgie, vaatchirurgie, IC, thorax en traumatologie.

De klinische ergotherapeutische werkzaamheden bestaan uit:

  • Intake; we inventariseren hoe de dagbesteding van u er voor opname uitzag. Tevens vragen we u wat u op dit moment zelf kan en wat u belangrijk vindt om weer te kunnen. Hieruit worden samen met u behandeldoelen bepaald.
  • Adequate zitvoorziening; bij complexe zitproblematiek kijken we welke zitvoorziening er tijdens de opname in Medisch Spectrum Twente het meest geschikt is. Op basis van de mogelijkheden en beperkingen wordt een (rol)stoel gekozen en ingesteld en worden vaardigheden gestimuleerd.
  • ADL observatie (Activiteiten van het Dagelijks Leven); deze is onder te verdelen in persoonlijke verzorging, huishoudelijke activiteiten, vrijetijdsbesteding en werk. Middels een observatiemethode kijken we tijdens de ADL of u zelfstandig en veilig kan functioneren
  • Arm/ handfunctietraining en spalken; zowel de grove- als fijne motoriek worden getraind door middel van dagelijkse, betekenisvolle activiteiten. Daarnaast worden regelmatig spalken aangemeten voor o.a. oedeem, contractuur bestrijden, rust, pijnverlichting.
  • Ergonomische adviezen en gewrichtsbeschermende maatregelen: we geven adviezen t.a.v. wassen/aankleden, eten/ drinken, huishouden, werk, hobby’s, verplaatsen binnen- en buitenshuis, etcetera. U kunt hierbij denken aan adviezen hoe een activiteit het beste uitgevoerd kan worden, eventueel met hulpmiddelen. De adviezen zijn er op gericht dat de gewrichten zo min mogelijk belast worden en het evenwicht tussen de belasting (van activiteiten) en belastbaarheid (van u zelf) wordt besproken.
  • Decubitus/doorlig plekken; door langdurig liggen/zitten in dezelfde houding kunt u drukplekken en wonden krijgen. Wij bekijken wat de meest optimale lig-/zithouding is om verergering van deze plekken en/of (nieuwe) plekken te voorkomen.
  • Inventarisatie thuissituatie; we bespreken samen met u de thuissituatie. Hierbij kijken we naar de mogelijkheden en beperkingen die u thuis kunt ondervinden. Hierbij wordt gekeken welke voorzieningen (hulpmiddelen en/of aanpassingen in en om het huis) nodig zijn om u thuis zo zelfstandig en veilig mogelijk te kunnen laten functioneren. Indien nodig worden mantelzorgers geïnformeerd/ geadviseerd. Eventueel kunt u doorgestuurd worden naar een ergotherapeut in de eerste lijn. Deze therapeut komt bij u thuis om de situatie te beoordelen.

​Op beide neurologie afdelingen wordt multidisciplinair gewerkt en is er wekelijks een overleg (MDO) waarbij de behandeling goed op elkaar af gestemd wordt en het vervolgtraject voor u gezamenlijk wordt bepaald.

Waar bent u naar op zoek?