Neurostimulatie bij blaasproblemen

De patiënt mogelijk in aanmerking voor PTNS als hij één van de volgende klachten heeft:

  • Ongewenst urineverlies dat samengaand met een aandrang om te plassen(urge-incontinentie, met andere woorden aandrangincontinentie). Dit urineverlieswordt vaak veroorzaakt door een overactieve blaasspier
  • Een aanhoudend sterk gevoel te moeten plassen (urge/aandrang)
  • Extreem vaak moeten plassen (in de regel meer dan 10 keer per dag)
  • Moeite met goed leegplassen zonder dat prostaatvergroting daarbij een rol speelt (niet obstructieve retentie)
  • Voortdurend hinderlijke en onbehandelbare pijn in de bekkenbodem, blaas of geslachtsorgaan (bekkenbodempijn)

De patiënt komt niet in aanmerking voor PTNS als hij/zij:

  • Een pacemaker heeft
  • Zwanger bent. Vertel het uw arts als u binnenkort zwanger wilt raken. De PTNS-behandeling moet dan worden gestopt

Hoe is de voorbereiding
Elke behandeling duurt 30 minuten. De patiënt krijgt eerst gedurende 12 weken 1 behandeling per week. Na de eerste 12 behandelingen bespreekt de arts de resultaten met de patiënt en bepaalt of de behandeling voortgezet wordt.Als de behandeling wordt voortgezet dan zal de frequentie omlaag gaan naar maximaal 1 keer per twee weken (soms 1 keer per 4 weken).

Om een blijvend effect van deze behandeling te hebben is het beter dat de patiënt niet stopt in de 12 weken van de behandeling. Deze behandeling is niet genezend, maar helpt de klachten verminderen.

Omdat PTNS langzaam de signalen wijzigt die leiden tot controle over de blaas, zijn waarschijnlijk minstens 6 behandelingen nodig voor er een verandering in de symptomen is. Veel patiënten die PTNS gebruiken, ervaren een aanzienlijke verbetering van de controle over hun blaas.

Hoe gaat de behandeling
Een kleine dunne naald wordt ingebracht vlakbij de tibiale zenuw boven de enkel en deze naald-elektrode wordt dan aangesloten op een stimulator die op batterijen werkt. De impulsen van de stimulator verplaatsen zich langs de zenuwbanen en helpen bij het trainen van de blaas, waardoor uw klachten minder worden.

De behandeling wordt uitgevoerd door de (continentie)verpleegkundige van de polikliniek Urologie.

Bijwerkingen
Onderzoeken hebben uitgewezen dat geen andere bijverschijnselen optreden endat de behandelingsmethode veilig is.

Waar bent u naar op zoek?