Oesophagusdilatatie

Bij u is een vernauwing van de slokdarm vastgesteld, waardoor de inname van voedsel bemoelijkt kan zijn. Het onderzoek wordt gedaan met behulp van een gastroscoop. Dit is een flexibele slang, met aan het uiteinde een klein lampje en een cameraatje.
De scopist kan de vernauwing beoordelen en hier de behandeling op aan passen. Met het oprekken van uw slokdarm wordt gebruik gemaakt een flexibele kunststof sonde, die van smal naar breder uitloopt en de vernauwing geleidelijk oprekt. Dit onderzoek wordt meestal nog twee keer herhaald met oplopende diktes van de flexibele kunstof sonde. In sommige gevallen gebeurt het oprekken door middel van een ballon.
Waar bent u naar op zoek?