Ook de laatste periode in uw leven vraagt om de juiste zorg. Als u gehoord heeft dat u niet meer beter wordt, dan kunt u rekenen op palliatieve zorg. Dat is zorg voor u en uw naasten, die zich richt op het remmen van de ziekte en/of het verminderen van klachten. Zo kunt u deze periode zo goed mogelijk beleven en doen wat u belangrijk vindt.

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is zorg voor mensen bij wie genezing van de ziekte niet meer mogelijk is. We zetten de kwaliteit van leven centraal en dat is voor iedereen anders. Daarom willen we de zorg bieden die het best bij u past. In MST is er een team werkzaam dat gespecialiseerd is in palliatieve zorg: het palliatief adviesteam (PAT).

Anders dan wat veel mensen denken gaat het om meer dan alleen zorg in de stervensfase. Vroegtijdige start van palliatieve zorg kan van grote toegevoegde waarde zijn. Tijdig wensen en behoeften bespreekbaar maken, het samen kunnen afwegen van belangrijke beslismomenten die in de toekomst liggen. In alle rust , zo nodig met behulp van deskundigen, en  liever niet pas op een later moment vanuit een noodsituatie. Hoe lang de palliatieve fase duurt hangt af van u en uw ziekte. Dit kan een periode zijn van jaren, van maanden of enkele dagen.

Wat doet het palliatief adviesteam?

Het palliatief team van MST is er voor u en uw naasten. We proberen klachten te voorkomen of ze zo goed en vroeg mogelijk te herkennen en te behandelen. Dit kunnen lichamelijke klachten zijn, maar we ondersteunen ook bij angst of het omgaan met verdriet en zingeving, zoals: “wat vind ik nog belangrijk in deze fase en wat wil ik niet meer?”.

Het team is een groep zorgverleners die gespecialiseerd is in palliatieve zorg: twee internist-oncologen, longarts, neuroloog, anesthesioloog, radiotherapeut, chirurg, geestelijk verzorger, huisarts/kaderarts palliatieve zorg, MDL-arts, cardioloog, drie verpleegkundig consulenten en een arts-assistent met stage palliatieve zorg. Soms worden ook andere deskundigen gevraagd om deel te nemen aan het PAT, om zorg op maat te geven. Het team geeft behandeladviezen aan de hoofdbehandelaar en houdt contact met huisarts en thuiszorg.

Voorbeelden van palliatieve zorg en ondersteuning

Palliatieve zorg richt zich op uw kwaliteit van leven. Hierbij kan de verpleegkundig consulent palliatieve zorg onder andere de volgende onderwerpen met u en uw naasten bespreken:

  • advies rondom de verwachtingen van een behandeling, mogelijke bijwerkingen en kiezen tussen de verschillende behandelmogelijkheden;
  • omgaan met toenemende klachten, beperkingen en invaliditeit;
  • omgaan met het naderende sterven, het loslaten en verlies, voor u en uw omgeving;
  • zorgvoorzieningen waar u en uw naasten gebruik van willen maken;
  • lichamelijke klachten zoals pijn, misselijkheid, vermoeidheid, benauwdheid, verstopping, buikvocht, vragen op het gebied van voeding;
  • psychosociale zorgen of problemen, zoals angst, somberheid of een moeilijke thuissituatie;
  • zingevingsvragen, zoals: wat vind ik nog belangrijk in deze fase en wat wil ik niet meer, hoe geef ik deze periode in mijn leven vorm;
  • ondersteuning bij het nemen van belangrijke beslissingen, zoals doorgaan met of afzien van verdere behandelingen;
  • ondersteuning bij het afsluiten van het leven en waardig sterven, bij rouw en verdriet (ook na het overlijden);
  • begeleiding van partner en/of kinderen.

Poliklinisch spreekuur palliatieve zorg

Ook als u niet in MST opgenomen bent, kunt u gebruik maken van de ondersteuning van het palliatief team. Daarvoor kan uw (huis)arts u verwijzen naar het poliklinisch spreekuur palliatieve zorg.

Meer informatie voor patiënten

Contact

Mail: palliatiefadviesteam@mst.nl
Telefoon: 06-11617714 (op weekdagen van 08.30-17.00 uur telefonisch bereikbaar)

Waar bent u naar op zoek?