PEG sonde

De afkorting PEG staat voor Percutane Endoscopische Gastrostomie: een voedingssonde die met behulp van een endoscoop (flexibele slang) in de maag wordt geplaatst.
De PEG sonde is een slangetje dat rechtstreeks door de huid in de maag ligt. Het uiteinde van de sonde bestaat uit twee fixatieplaatjes. Het eerste zit aan de binnenzijde van de maagwand en zorgt ervoor dat de sonde er niet uitvalt. Aan de buitenkant wordt het andere fixatieplaatje tegen de buikwand geschoven en vastgezet.
De voeding die u dagelijks nodig heeft, wordt via de PEG sonde in de vorm van vloeibare voeding aan u toegediend. Meestal wordt een PEG sonde gegeven om langere tijd sondevoeding toe te dienen. Het voordeel van deze sonde is dat hij niet zichtbaar is, omdat hij onder de kleding zit. Verder is het slangetje dikker dan sondes die door de neus ingebracht worden, waardoor de sonde minder snel verstopt raakt. Toediening van voeding door middel van de PEG sonde is pijnloos. Als de sonde goed verzorgd wordt, kan deze maximaal zes maanden gebruikt worden.
Als u medicijnen gebruikt, dan is het belangrijk dat u dit voor de PEG plaatsing bespreekt met uw arts. Soms is het nodig om geruime tijd voor het onderzoek te stoppen met bepaalde medicijnen. Zorg daarom dat uw arts op tijd op de hoogte is.
Waar bent u naar op zoek?