protonentherapie-behandelkamerSinds januari 2018 wordt er in Nederland protonentherapie aangeboden. Dit is een geavanceerde vorm van radiotherapie waarbij de bestraling voor sommige patiënten nog nauwkeuriger kan worden toegediend. MST werkt hiervoor nauw samen met het UMCG Protonentherapiecentrum in Groningen (GPTC).

Kan ik voor protonentherapie verwezen worden?

Niet iedereen komt in aanmerking voor een behandeling met protonen. Vraag uw behandelend radiotherapeut of u aanmerking komt voor een behandeling met protonen en u met een indicatie naar het GPTC doorverwezen kunt worden.

Indicaties

Indicaties voor protonentherapie zijn in Nederland onderverdeeld in de categorieën ‘standaard indicaties’ en ‘model-based indicaties’. Protonentherapie wordt alleen aangeboden als er sprake is van een in opzet curatieve (genezende) behandeling.

  • Standaard indicatie

Als uw ziektebeeld onder een standaard-indicatie valt, dan kunt u direct worden doorverwezen voor protonentherapie. Uw behandeling valt dan onder verzekerde zorg.

  • Model-based indicatie

Valt uw ziektebeeld onder een model-based indicatie (bijvoorbeeld een tumor in het hoofd-halsgebied), dan moet er eerst een planningsvergelijking worden aangevraagd en uitgevoerd. Dit is een vergelijking tussen het fotonenplan van het verwijzende radiotherapiecentrum met een protonenplan gemaakt in het GPTC. Als hieruit blijkt dat protonentherapie zal leiden tot een belangrijke vermindering in de kans op bijwerkingen van de bestralingsbehandeling, dan komt u in aanmerking voor protonentherapie. Pas hierna kunt u door uw behandelend radiotherapeut worden doorverwezen.

Waar bent u naar op zoek?