Stereotactische bestraling van de lever

Als de chirurg een uitzaaiïng in de lever niet tijdens een operatie kan verwijderen of dat de radioloog de uitzaaiïng niet met RFA kan behandelen kan een patiënt worden verwezen naar de afdeling radiotherapie voor een beoordeling of stereotactische bestraling mogelijk is.

Wat is stereotactische bestraling?
Met hoge precisie wordt een klein deel van de lever bestraald. Er wordt een hoge dosis straling gegeven, juist daar waar de uitzaaiïng zit. Dit wordt een aantal keren, op verschillende dagen, herhaald. De bestraling zelf duurt hooguit 10 minuten maar de voorbereiding vergt wel veel tijd. Om te voorkomen dat de lever teveel beweegt wordt een strakke band om de buik geplaatst en wordt een ademanalyse op de CT scan afgenomen. Daarbij wordt bekeken hoeveel de lever nog beweegt. In de week hierna wordt hard gewerkt om precies te berekenen hoe de bestraling het beste kan worden gegeven. De bedoeling van deze bestraling is namelijk om de kankercellen te doden maar de gezonde cellen niet te veel te beschadigen. Pas als het rekenen klaar is en alles goed gecontroleerd is, kan worden bepaald of de bestraling door kan gaan. Tijdens de bestraling draait de bestralingsmachine met een snelle boog om de patiënt heen. Van de bestraling zelf voelt de patiënt gelukkig niets. Soms kunnen enkele uitzaaiïngen tegelijk behandeld kunnen worden, dan duurt de bestraling meestal wel wat langer.

 

Waar bent u naar op zoek?