Verstandskies of wortelrest verwijderen

Verstandkiezen hebben zelden een functie en geven vaak aanleiding tot klachten. Anders dan wel eens wordt gedacht, is verwijdering van de verstandskies noodzakelijk, ook als u geen klachten heeft. Verwijdering van de verstandkiezen van de onderkaak vindt bij voorkeur plaats tussen het 15e en 25e levensjaar. Het ontstaan van klachten wordt zo voorkomen en er heeft nog geen aantasting van het tandvlees of de kiezen plaatsgevonden. Bovendien is verwijdering op jonge leeftijd eenvoudiger en de genezing verloopt beter. Wachten tot er klachten zijn, heeft als gevolg dat er schade is aangericht en de behandeling moeizamer verloopt.

Uitzondering hierop zijn mensen bij wie de verstandskies een bijdrage levert of kan gaan leveren aan de kauwfunctie.

Wortelrest (radix)

Wat in deze tekst beschreven staat over de verstandskies, geldt ook voor het verwijderen van een wortelrest (radix)

Voor meer informatie, klik hier

Waar bent u naar op zoek?