Open

BETER-REFLECTIE studie: Onderzoek naar de rol van genetische factoren en biomarkers bij het ontstaan van late effecten na de behandeling voor lymfeklierkanker

De meeste patiënten met lymfeklierkanker kunnen tegenwoordig worden genezen door combinaties van chemotherapie, radiotherapie en immunotherapie. Hoewel de behandeling van lymfeklierkanker als doel heeft de kwaadaardige cellen te vernietigen, gaat dit helaas gepaard met het beschadigen van gezonde cellen. Deze beschadigingen kunnen maanden tot nog vele jaren later gezondheidsproblemen veroorzaken, de zogenaamde late effecten van de behandeling. BETER-poliklinieken zijn opgericht om op een aantal van deze late effecten te screenen om deze in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen en te behandelen. Om te begrijpen waarom sommige mensen na behandeling wel late effecten krijgen en anderen niet, is het belangrijk om te weten in hoeverre genetische factoren en biomarkers hieraan bijdragen. Als we weten welke patiënten een hoog risico hebben op het krijgen van late effecten van de behandeling van lymfeklierkanker kunnen we in de toekomst patiënten meer gerichte adviezen geven. Dit geldt zowel voor overlevenden van lymfeklierkanker als voor nieuwe patiënten die nog behandeld moeten worden.

Onderzoeksopzet

Voor dit onderzoek wordt bij deelnemende patiënten eenmalig drie extra buisjes bloed afgenomen. Uit een deel van de bloedcellen wordt DNA gehaald, in het serum en plasma kunnen biomarkers worden gevonden. Daarnaast vragen we patiënten aanvullend of het afgenomen bloed ook opgeslagen mag worden (in de BETER biobank). Op deze manier kan het bloed ook gebruikt worden voor toekomstig onderzoek naar lymfeklierkanker. Ook kunnen patiënten extra toestemming geven voor onderzoek met het tumorweefsel dat tijdens de reguliere behandeling wordt weggehaald.

Doelgroep (onderzoekspopulatie)

(Voormalig) lymfeklierkanker patiënten die de BETER-polikliniek in een deelnemend centrum bezoeken.

Interventie(s)

Eenmalige afname van drie buisjes bloed voor het onderzoek en de biobank. We proberen dat te plannen wanneer er ook al bloed wordt geprikt voor de zorg, zodat er geen extra prikmoment is.

Verwachte aantal deelnemers

In totaal 6000, waarvan 120 in MST

Looptijd studie

Januari 2023 t/m december 2023

Deelnemende centra

De BETER-REFLECTIE biobank wordt gecoördineerd vanuit het Antoni van Leeuwenhoek. Daarnaast doen de volgende ziekenhuizen mee: MST Enschede, Amsterdam UMC (locatie VUmc en AMC), het Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht, Erasmus MC, LUMC, Maastro, Radboud UMC, Reinier de Graaf Gasthuis, UMCG, UMCU en het Verbeeten Instituut.

(Hoofd) onderzoeker(s) MST

Dr. F. Ong, radiotherapeut-oncoloog

Meer informatie

Waar bent u naar op zoek?