Op de Spoedeisende Hulp komen vaak ouderen met een heupfractuur binnen. Leonie Vollenbroek – te Rietmole, verpleegkundige op de Spoedeisende Hulp (SEH), heeft onderzocht hoe de kwaliteit van zorg voor deze patiëntengroep verbeterd kan worden. Een screeningsinstrument blijkt hier goed aan bij te kunnen dragen.

Zorg op maat voor oudere patiënt

De instroom van de groep kwetsbare ouderen op de SEH zal alleen maar toenemen. Leonie, die de opleiding tot Verpleegkundige Geronotologie Geriatrie heeft gevolgd, biedt bijscholing en ondersteuning aan haar collega’s om de zorg voor deze patiënten te verbeteren. Ze heeft tijdens haar opleiding onderzocht naar wat verpleegkundigen hiervoor kunnen doen.

Kwetsbare oudere beter herkennen

Het blijkt dat het inzetten van een screeningsinstrument helpt om kwetsbare ouderen met het grootste risico op functieverlies en cognitieve stoornissen op tijd te herkennen. Verpleegkundigen kunnen dit risico verlagen door een pro-actieve houding te hanteren en hun handelingen aan te passen op de oudere patiënt. Als zij dit doen, kan een ‘cascade breakdown’ voorkomen worden: een situatie waarin de ene aandoening leidt tot een andere (grotere) aandoening.

Implementatieplan

Leonie heeft een implementatieplan opgesteld om het screeningsinstrument in te kunnen voeren. Zij verwacht in het eerste kwartaal van 2019 te starten met de APOP screening (Acuut Presenterende Oudere Patiënt) op de SEH. Ouderen krijgen dan speciale aandacht vanaf het moment dat ze op de SEH binnen komen.

Waar bent u naar op zoek?