16 december 2021 – Verschillende partijen uit de zorg- en welzijnsketen hebben de handen ineengeslagen om dé broedplaats voor slimme ouderenzorg in Noordoost Twente te worden voor inwoners in Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen. Nu de eerste financiering rond is staan alle seinen op groen om de ambitie ‘Goede Zorg Dichtbij’ te realiseren.

Met de realisatie van de plannen komt het terrein in en rond het ziekenhuisgebouw Heil der Kranken in Oldenzaal nog meer tot bloei en draagt het bij aan de toekomstbestendigheid van de zorg voor kwetsbare inwoners. Naast de bestaande dienstverlening van MST, Zorgfederatie Oldenzaal en Gereia van Zorggroep Sint Maarten komt hiermee een unieke ketensamenwerking rondom ouderen en kwetsbare inwoners in Oldenzaal tot stand. Een centrale plek voor de inwoners van Noordoost Twente.

Goede zorg Dichtbij
Het zorglandschap in Nederland verandert; mensen worden ouder terwijl zij steeds vaker meerdere aandoeningen tegelijkertijd hebben, ze blijven langer thuis wonen en moeten vaker en langer een beroep doen op naasten. Deze ontwikkelingen zien we ook terug in de regio Noordoost Twente. Onder de noemer ‘Goede Zorg Dichtbij’ beogen de partijen samen antwoord te geven op de uitdaging om goede en betaalbare zorg dichtbij te organiseren voor ouderen en kwetsbare inwoners.

De plannen bestaan uit de opzet van een Geriatrisch Expertisecentrum en het creëren van (extra) tijdelijk verblijf, waar kwetsbare ouderen die nog niet naar huis kunnen tijdelijk kunnen verblijven, bijvoorbeeld na een operatie of voor tijdelijke observatie. Ook een zogeheten innovatiegarage, waarin de samenwerking tussen partijen in de zorg en het sociale domein wordt bevorderd, maakt onderdeel uit van de plannen. Met de realisatie hiervan kunnen de samenwerkingsprocessen slimmer worden ingericht en verbeterd en kan het aanbod aan oudere inwoners regionaal beter worden afgestemd en toegankelijker worden gemaakt.

De komende periode worden de plannen verder geconcretiseerd en voorbereid zodat begin volgend jaar de eerste mensen al van een deel van deze nieuwe dienstverleningsvormen gebruik kunnen maken. Stap voor stap werken we samen aan het gewenste resultaat. De realisatie van het “nieuwe” tijdelijke verblijf heeft bijvoorbeeld een langere doorlooptijd.

Unieke ketensamenwerking binnen Nederland
Bij de ontwikkeling van de plannen zijn de volgende partijen betrokken: Apotheek Oldenzaal, Carintreggeland, Gemeente Dinkelland, Gemeente Losser, Gemeente Oldenzaal, Gemeente Tubbergen, Medisch Spectrum Twente, Menzis, Mediant, Praktijk voor gespecialiseerde fysiotherapie Jeroen van der Weide, Roessingh Centrum voor Revalidatie, Zorgfederatie Oldenzaal en Zorggroep Sint Maarten.

Nu ook Mediant en het Roessingh onlangs zijn aangesloten is het hele zorgspectrum compleet.

Waar bent u naar op zoek?