Open

CEPRA studie: Onderzoek naar het meten van de Cerebro Placentaire Ratio bij verminderde bewegingen van het ongeboren kindje

Het minder voelen bewegen van de baby komt in een groot deel van de zwangerschappen voor. Gelukkig heeft die vaak een onschuldige oorzaak. Bijvoorbeeld doordat de baby anders is gaan liggen of doordat de moeder het erg druk heeft gehad. Bij een klein deel werkt de moederkoek niet helemaal goed. Met dit onderzoek willen we kijken of het zinvol is om met een echometing de werking van de moederkoek te meten. We willen hiervoor de bloeddoorstroming in het hoofd van de baby en in de navelstreng meten. De verhouding tussen de bloeddoorstroming in het hoofd van de baby en in de navelstreng noemen we de Cerebro Placentaire Ratio (CPR). Als de deze verhouding afwijkend is zijn de bloedvaten van de moeder naar de moederkoek als het ware vernauwd. Hierdoor gaan er minder voedingsstoffen en zuurstof naar de baby. Het zou dan beter kunnen zijn voor de baby om eerder geboren te worden, maar zeker weten we dat niet. Wanneer er sprake is van zowel het voelen van minder leven als een afwijkende echometing,  wordt er onderzocht of het beter is om een baby direct geboren te laten worden, of juist af te wachten (vanaf 37 weken zwangerschap).

Onderzoeksopzet:

Zwangeren die minder leven voelen na 37 weken zwangerschap worden gevraagd voor deelname aan het onderzoek. Bij alle deelnemende vrouwen wordt de CPR waarde gemeten. Het meten van deze waarde wordt momenteel nog niet standaard gedaan. In de helft van de ziekenhuizen is de CPR uitslag zichtbaar en wordt de behandeling gebaseerd op deze uitslag. In de andere helft van de ziekenhuizen is de uitslag niet zichtbaar, en wordt de behandeling dus gebaseerd op het gebruikelijke protocol. In het Medisch Spectrum Twente wordt er niet gehandeld op basis van de CPR meting. Naast het meten van de CPR wordt eenmalig bloed afgenomen en op 4 momenten een vragenlijst verstuurd.

Doelgroep (onderzoekspopulatie)

Zwangere vrouwen tussen 37-40+6 weken die minder leven voelen, waarbij de groei van de baby normaal is.

Interventie(s)

Het meten van de CPR met behulp van echoscopie.

Verwachte aantal deelnemers

50 deelnemers in MST.

Looptijd studie

Mei 2021 tot waarschijnlijk september 2023.

Deelnemende centra

Verschillende ziekenhuizen in Nederland. Het hoofdcentrum is UMCG.

(Hoofd) onderzoeker(s) MST

JA Kroese, gynaecoloog

Waar bent u naar op zoek?