Coronavirus en IBD-patiënten

We krijgen veel vragen van patiënten over het Coronavirus (of COVID-19) in combinatie met medicatie. Op deze pagina informeren we u. Ook kunt u uitgebreide en betrouwbare informatie vinden op de website van de Crohn & Colitis NL (patiëntenvereniging IBD patiënten). De informatie op de website van de Crohn & Colitis NL wordt dagelijks zonodig aangepast in overleg met IBD-verpleegkundigen en IBD-artsen.

Mocht uw vraag na het lezen van deze informatie onvoldoende beantwoord zijn, neem dan gerust contact op met uw IBD verpleegkundige of de polikliniek maag-, darm- en leverziekten (053-4872410) of stel uw vraag via IBDream.

 • IBD-patiënten zonder afweer onderdrukkende medicijnen (*) hebben in principe dezelfde weerstand als gezonde personen. Voor hen geldt hetzelfde advies als voor een iedere ander in Nederland (klik hier voor de adviezen van het RIVM).
 • IBD-patiënten met afweer onderdrukkende medicijnen (*) hebben een verminderde weerstand. Hun kans op besmetting met het Coronavirus is net zo groot als bij mensen met een normale afweer. Over het beloop van een Corona-infectie bij patiënten met afweer onderdrukkende medicatie is nog weinig bekend, maar tot nu lijkt het risico op een ernstiger beloop gering. Het voorkómen van een Corona-infecties blijft belangrijk in deze patiëntengroep.

Belangrijke adviezen voor patiënten met afweer onderdrukkende medicatie

Stop niet met uw afweer onderdrukkende medicatie! Stoppen kan juist een opvlamming van de IBD uitlokken. Dit advies geldt voor alle afweer onderdrukkende medicatie. Als u afweer-onderdrukkende medicatie zelf per spuit/injectie toedient, en u heeft temperatuurverhoging (meer dan 38 graden), dan is het advies om de volgende injectie uit te stellen nadat er overleg is geweest met de IBD-verpleegkundige/behandelend specialist.

Wanneer neemt u contact op?

Neem contact op met de IBD-verpleegkundige/behandelend specialist bij:

 • Verhoging/koorts (temperatuur boven 38 graden)
  En tenminste 1 van de volgende punten:
 • (droge) hoestklachten
 • moeite met ademen (benauwdheidsklachten)
 • als u contact hebt gehad met een persoon met (bewezen) Coronavirus infectie

Bij een (hoge) verdenking op of bewezen Corona-infectie wordt u verzocht altijd contact op te nemen met de IBD-verpleegkundige/behandelend specialist.

Bij medicatie toegediend op de dagbehandeling van het MST moet u ook contact opnemen (met de dagbehandeling) bij klachten van hoesten, benauwheid en/of hoofdpijn. Doe dit tijdig: bij deze klachten kan VOOR uw afspraak dan een test worden gedaan, zodat het toedienen van de medicatie geen vertraging oploopt!

Werk en afweer onderdrukkende medicatie

Probeer ook in de werksituatie hoog risico contacten te vermijden door waar mogelijk onderstaande adviezen op te volgen:

 • Pas de adviezen van het RIVM toe t.a.v. hygiëne en 1,5 meter afstand bewaren
 • Indien mogelijk werk thuis, probeer werktijden te spreiden of bespreek de opties voor vervangende werkzaamheden
 • Indien u in de zorg werkt wordt geadviseerd geen werkzaamheden uit te voeren waarbij u in direct contact komt met patiënten met een (mogelijke) corona infectie

Verdere adviezen:

 • Reis niet naar het buitenland
 • Houdt u strikt aan de algemene hygiëne adviezen met betrekking tot goede hygiëne (landelijk geldende adviezen van het RIVM)

Corona vaccinatie

Ook IBD patiënten zullen (of zijn mogelijk al) worden uitgenodigd voor de Corona vaccinatie-ronde(s). Tot nu lijkt het geregistreerde vaccin (BioNTech/Pfizer) en alle aankomende vaccins veilig en werkzaam voor IBD patiënten zonder, en IBD patiënten met immuun onderdrukkende medicatie. Het tijdstip waarop IBD patiënten zullen worden gevaccineerd wordt bepaald door het overheidsbeleid (via de GGD en door de huisarts).

Op dit moment lijkt het tijdstip van vaccinatie in relatie tot inname van de immuun onderdrukkende medicatie, welke niet dagelijks wordt ingenomen (bijvoorbeeld medicatie via infusen op dagbehandeling van het ziekenhuis, of onderhuidse injecties wekelijks of 1x per aantal weken), niet van belang. Dat wil zeggen dat geadviseerd wordt om de vaccinatie te nemen op de dag van de uitnodiging voor de vaccinatie en deze NIET (om deze reden) uit te stellen. Wel wordt geadviseerd om de Corona-vaccinatie NIET op dezelfde te nemen als de infusie op de dagbehandeling of de injectie. Het advies is dan om de infusie op de dagbehandeling of injectie minstens 1 dag uit te stellen. Graag dan op tijd contact met onze dagbehandeling om eventueel de afspraak voor infusie van medicatie op tijd aan te kunnen passen.

Meer informatie

Voor aanvullende informatie verwijzen u naar deze websites:

*Afweer onderdrukkende medicijnen zijn:
Prednisolon (met name in hogere dosering), Azathioprine (Imuran), Mercaptopurine (Purinethol), Thioguanine (Thiosix), Methotrexaat (Metoject), Infliximab (Flixabi, Inflectra, Remicade), Vedoluzimab (Entyvio), Ustekinumab (Stelara), Tofacitinib (Xeljanz).

Waar bent u naar op zoek?