COVID-19 wetenschapsteam

Welke behandeling helpt patiënten herstellen van het COVID-19 virus? En hoe komt het dat de ene patiënt veel zieker wordt van het virus dan de andere patiënt? Dat zijn vragen waar het COVID-19 team van het MST zich mee bezighoudt. Het team bespreekt samen welk onderzoek in het MST uitgevoerd kan/gaat worden. Ook denkt het team goed na over hoe het onderzoek uitgevoerd moet worden. Het doen van onderzoek moet namelijk patiënten en zorgpersoneel zo min mogelijk belasten. Op deze manier hopen we snel antwoord te kunnen geven op (onderzoeks)vragen over het COVID-19 virus.

Wat doet dit team in de dagelijkse praktijk?

We beoordelen nieuwe onderzoek aanvragen: gaan we dit in MST wel/niet uitvoeren? Dat doen we door te kijken naar de onderzoeksopzet en vraagstelling zelf, maar we kijken ook of we niet al soortgelijk onderzoek aan het opzetten zijn (je kunt patiënten niet 2 nieuwe behandelingen tegelijk geven), en of het haalbaar/veilig is om het onderzoek uit te voeren (belasting voor patiënt en zorgpersoneel) en van welk middel verwachten we op basis van kennis (o.a. uit de literatuur) het meeste effect en de minste schadelijke bijwerkingen.

Waarom is dit zo bijzonder?

We moeten voor onderzoek naar COVID-19 heel snel handelen, omdat de nood voor goed werkende medicijnen op dit moment hoog is en we meer inzicht nodig hebben in ziekteverloop en risicogroepen. Om patiënten goed te kunnen behandelen en de zorg voor COVID-19 patiënten goed te kunnen organiseren, willen we snel een idee kunnen krijgen over welke behandelingen mogelijk effectief (en veilig!) zijn en welke patiënten bijvoorbeeld een groter risico lopen op een IC opname. Door een speciaal team op te richten kunnen we ook snel handelen. Ook is het een centraal punt waar al het COVID-19 onderzoek terecht komt, zodat we voorkomen dat we ‘dubbel’ onderzoek gaan doen en de belasting voor patiënt en zorgpersoneel zo laag mogelijk houden.

Waar staat het team over 6 maanden?

De verwachting is dat het coördinerende team over zes maanden niet meer bestaat, maar dat er op verschillende afdelingen nog wel onderzoeken zullen lopen/worden afgerond. We hopen de meeste onderzoeken te hebben afgerond (zeker naar behandelingsstrategieën of dat de onderzoeken in ieder geval al goed uitgevoerd worden). Mogelijk blijft een deel van het team zich nog wel bezighouden met vragen die met patiëntgegevens beantwoord kunnen worden; denk daarbij aan risicoprofielen of het in kaart brengen van het verloop van de ziekte.

Leden MST COVID-19 team

  • Corine Delsing – Internist-infectioloog
  • Paul van der Valk – Oud-longarts en voorzitter niet-WMO commissie
  • Harald Vonkeman – Reumatoloog
  • Ilonka van Veen – Longarts
  • Marjolein Brusse-Keizer – Epidemioloog
  • Marieke Haalboom – Epidemioloog
  • Job van der Palen – Epidemioloog

Aanmelden of vragen?

Het aanmelden van of vragen over lopende onderzoeken kunnen gemaild worden naar de epidemiologen van het Wetenschapsbureau: Marjolein Brusse – Keizer (m.brusse-keizer@mst.nl) of Job van der Palen (j.vanderpalen@mst.nl).

Waar bent u naar op zoek?