De kwaliteit van leven na een obliteratie

Een chronische middenoorontsteking kan klachten veroorzaken die de kwaliteit van leven verminderen. In een deel van de gevallen groeit er bij een chronische middenoorontsteking huidweefsel in het middenoor. Deze huidcellen (cholesteatoom genaamd) horen niet thuis in het middenoor en kunnen het bot aantasten en zo schade veroorzaken aan omliggende structuren zoals de gehoorbeentjes.

Het primaire doel van een schoonmakende ooroperatie is volledige verwijdering van de ontsteking (eventueel het cholesteatoom), en het creëren van een schoon en droog oor. Zo kunnen verdere complicaties voorkomen worden. De KNO-arts bereikt tijdens de operatie het middenoor via een snede achter de oorschelp en via de gehoorgang. Achter de oorschelp boort de arts het bot open waardoor een holte ontstaat. Onder de operatiemicroscoop zal de ontsteking worden verwijderd.

Sinds het begin van deze eeuw wordt er een nieuwe operatietechniek toegepast: de obliteratie. De holte in het rotsbeen welke door de operatie is veroorzaakt, wordt aan het einde van de operatie gevuld. Hiervoor kan verschillend materiaal gebruikt worden. In het MST kiezen wij voor hydroxiapatiet korrels. Dit zorgt ervoor dat er minder kans is op het ontstaan van een nieuwe ontsteking en/of cholesteatoom. Uit onderzoek blijkt dat dit een veilige en goed toepasbare methode is. Echter is er tot nu toe nog weinig onderzoek gedaan naar de invloed van deze operatie op de kwaliteit van leven.

Het doel van deze studie is dan ook om te onderzoeken wat het effect is van een schoonmakende ooroperatie met obliteratie, zodat we in de toekomst de voorlichting en behandeling voor patiënten kunnen optimaliseren.

Onderzoeksopzet

Voor dit onderzoek worden op verschillende tijdsmomenten vragenlijsten afgenomen bij patiënten die een schoonmakende ooroperatie met obliteratie ondergaan (zie onderstaande figuur). De vragenlijsten bevatten vragen over de (mogelijke) oorklachten en de invloed van deze klachten op het dagelijks leven.

Daarnaast worden patiënt kenmerken (bijv. leeftijd, geslacht, indicatie voor de operatie, voorgeschiedenis), chirurgische kenmerken (bijv. chirurgische benadering, complicaties) en klinische uitkomsten (bijv. cholestaetoom classificatie, postoperatieve audiometrie) verzameld.

Doelgroep (onderzoekspopulatie)

Patiënten die een oorschoonmakende operatie met obliteratie ondergaan

Interventie(s)

Verwachte aantal deelnemers

Het doel is om meer dan 100 patiënten te includeren (verdeeld over de drie deelnemende centra)

Looptijd studie

Startdatum: maart 2023

Stopdatum: Afhankelijk van de inclusies, looptijd minstens 2 jaar

Deelnemende centra

MST, ZGT en DZ

(Hoofd) onderzoeker(s) MST

F.B. van der Beek, KNO-arts (lokale hoofdonderzoeker)

D.A. van Zuijlen, KNO-arts

B.O. Westerlaken, KNO-arts

Meer informatie

Kwaliteit van leven na een obliteratie_PIF

Waar bent u naar op zoek?