Meer gepersonaliseerde zorg voor reumapatiënten, thuis en in het ziekenhuis

1 op de 9 mensen in Nederland heeft een vorm van reuma. Deze chronische ziekte heeft een grote impact op het leven van patiënten. De Santeon ziekenhuizen Medisch Spectrum Twente, het Maasstad Ziekenhuis, en het St. Antonius Ziekenhuis, werken via het Samen Beter programma aan het verbeteren van de zorg voor reumapatiënten.

Door de chronische aard van de ziekte is het belangrijk dat zorgprofessionals en patiënten goed zicht hebben op het ziektebeloop. Om dit inzicht te vergroten, gebruiken de ziekenhuizen vragenlijsten, waarmee patiënten aan kunnen geven wat voor hen belangrijk is. De uitkomsten hiervan zijn weergegeven via dashboards. Zo hebben de patiënt en zorgverlener in één oogopslag inzicht in de actuele situatie, opvallende uitkomsten en historische patronen. Hierdoor zijn de ziekenhuizen in staat om steeds meer gepersonaliseerde zorg te leveren. Ook geeft het patiënten handvatten om mee te beslissen over hun eigen zorgtraject.

Marjan Ghiti, medisch leider en reumatoloog in het Medisch Spectrum Twente: “Voor reumapatiënten is het belangrijk om controle te krijgen over hun ziekte. Via het online patiëntenportaal kunnen patiënten het beloop van hun ziekte volgen in relatie tot de uitkomsten van de vragenlijsten. Dat geeft hen heldere inzichten, wat ten goede komt aan het gesprek in de spreekkamer en het onder controle krijgen van de ziekte.”

Waar bent u naar op zoek?