Open

DIA-PANC studie: Onderzoek naar de mogelijkheden van MRI onderzoek voor het aantonen van leveruitzaaiingen bij alvleesklierkanker

Alvleesklierkanker is een ernstige ziekte. Op het moment van diagnose heeft ongeveer 40% van alle patiënten uitzaaiingen en 40% heeft een uitgebreide tumor die ingroeit in omliggende vaten of organen. Bij ongeveer 20% van alle patiënten kunnen we een operatie doen om de tumor te verwijderen, maar tijdens de operatie wordt bij een deel van de patiënten onverwachte uitzaaiingen in de lever of het buikvlies vastgesteld. Hierdoor is het verwijderen van de tumor niet zinvol. Ook zien we dat sommige patiënten na het verwijderen van de tumor vroegtijdige terugkeer van kanker hebben of vroegtijdig overlijden. Dit kan grotendeels verklaard worden door uitzaaiingen in de lever die er al wel waren, maar niet te zien waren ten tijde van het stellen van de diagnose alvleesklierkanker. Bij patiënten met uitzaaiingen in de lever is genezing niet meer mogelijk.

Het doel van dit onderzoek is om het opsporen van uitzaaiingen in de lever te verbeteren bij patiënten met alvleesklierkanker. Momenteel wordt de CT-scan gebruikt om de diagnose alvleesklierkanker te stellen en het stadium te bepalen. Het probleem is dat soms met CT geen leveruitzaaiingen worden gezien, terwijl deze er wel zijn. Het lijkt erop dat we leveruitzaaiingen van alvleesklierkanker beter kunnen vaststellen met een speciale MRI met contrast. Het doel van dit onderzoek is dan ook om de CT-scan met deze nieuwe MRI methode te vergelijken. Hiermee hopen we in de toekomst het aantal onnodig uitgevoerde behandelingen, met bijbehorende risico’s en revalidatie, te verminderen.

Onderzoeksopzet

In dit onderzoek doen patiënten mee die misschien alvleesklierkanker hebben. Wanneer de diagnose alvleesklierkanker met behulp van de CT-scan wordt gesteld, wordt binnen twee weken de MRI met contrast uitgevoerd. Als er verdachte leverafwijkingen worden gevonden, wordt er een stukje weefsel afgenomen voor verder onderzoek in het laboratorium. Daar kunnen ze bepalen of het gaat om een leveruitzaaiing of niet. Ook kan er bloed worden afgenomen om bepaalde tumorgerelateerde waarden te bepalen. De behandeling van patiënten is volgens de standaard protocollen: patiënten zonder aantoonbare leveruitzaaiingen krijgen een genezende behandeling aangeboden en patiënten met leveruitzaaiingen worden palliatief behandeld. Daarnaast wordt patiënten gevraagd of er 3, 6 en 12 maanden na het vaststellen van de ziekte ook vervolg CT scans en MRI’s gemaakt mogen worden om het verloop van de ziekte in kaart te brengen.

Doelgroep (onderzoekspopulatie)

Patiënten met een klinische verdenking op alvleesklierkanker

Interventie(s)

Extra CT en MRI scan(s), en eventueel weefsel en bloedafname

Verwachte aantal deelnemers

70 patiënten in MST

Looptijd studie

2022

Deelnemende centra

RadboudUMC, UMCG, Jeroen Bosch ziekenhuis, MST, Athene ziekenhuis, Bern ziekenhuis

(Hoofd) onderzoeker(s) MST

Dr. N.G. Venneman

Waar bent u naar op zoek?