Een nachtje gemonitord erover slapen

PufferappKinderen met astma, hoe behandel je ze zo accuraat mogelijk? Astma is doordat het in episodes komt, moeilijk te voorspellen. We spraken Technisch Geneeskundige Mattiènne van der Kamp al eerder over de ontwikkeling van thuismonitoring bij kinderen. Destijds werd onderzocht of met een app kinderen met astma gestimuleerd konden worden om meer te bewegen.

De medici op de kinderafdeling hebben niet stilgezeten in de tussentijd en zijn volop verder gegaan met het onderzoek. Inmiddels is er een eHealth-team aan de slag dat de cijfers bestudeert die binnenkomen via de monitoring. Er wordt gekeken naar verdere opschaling en de data biedt nieuwe inzichten die de kinderastmazorg kunnen verbeteren. Genoeg redenen om opnieuw de berenpootjes in MST te volgen!

Wat is er gebeurd?
Kinderen worden thuis gemonitord via wearables, klein en gemakkelijk te dragen. Deze meters geven inzicht in de verschillende aspecten van het astma. Ze meten bijvoorbeeld hoe actief een kind overdag is. Het is prettig hier inzicht in te krijgen omdat astma ertoe kan leiden dat een kind minder beweegt. Wanneer de conditie van een kind minder wordt, heeft dit een negatieve impact op het astma. Een andere meter die gebruikt wordt is een longfunctie meter. Door te blazen in de meter kunnen we meten of de luchtwegen open staan of juist vernauwd zijn. Hiermee is het dus mogelijk om een astma aanval op te sporen. Daarnaast is er de mogelijkheid om te meten hoe de inhalator gebruikt wordt. Dit gebeurt met een smart-inhaler. Deze meet of de puffen op de juiste manier genomen zijn en geeft inzicht in hoe therapietrouw de kinderen zijn. De smart-inhaler is gekoppeld aan een puffer-app, die op een speelse manier feedback geeft aan de kinderen.

Naast de verschillende wearables kunnen ouders direct online contact zoeken wanneer een kind een aanval heeft. Zo kan er accuraat worden ingegrepen, zonder dat het kind direct naar het ziekenhuis hoeft. Op sommige momenten kan een escalerende astma-aanval zelfs worden voorkomen! Het aantal spoedopnames onder deze patiënten is behoorlijk verminderd. Binnen MST zijn er al meer dan 50 kinderen die gebruik hebben gemaakt van deze online monitoring en ook op dit moment worden zo’n 10 tot 20 kinderen thuis gemonitord “Belangrijk is dat we kijken per kind wat een kind nodig heeft,” vult van der Kamp aan, “we kunnen natuurlijk een kind helemaal volhangen met apparaten, maar we doen zo weinig als kan en zoveel als moet. Het moet wel leefbaar blijven.”

De huidige stand van zaken
De pilot waarin kinderen gemonitord worden, wordt tot dusver heel positief ontvangen. Het geeft ouders meer zekerheid: “Ze kunnen direct om advies vragen en hoeven niet te wachten.” Daarnaast kwamen er uit de monitoring interessante trends. “We zagen dat kinderen met astma eerder wakker zijn en onrustiger slapen. Dag-en nacht schommelingen van lichaamsstoffen zoals cortisol, zorgen dat astmaklachten vaak verergeren aan het einde van de nacht en daar word je wakker van,” vertelt van der Kamp. “We weten dat dit een probleem is wanneer we het uitvragen in de spreekkamer, maar nu hebben we ook data om het te ondersteunen.” Het slapen blijkt ook een duidelijke indicatie of het astma beter onder controle is: “We horen vaak van ouders wanneer het beter gaat: ‘Oh wat fijn, mijn kind slaapt weer goed!’. Nu kunnen we dat ook daadwerkelijk zien.”

Wat is de toekomst?
Binnen het team is er door de eHealth een shift geweest in de taken: “Via de app krijg je dagelijks berichtjes en data binnen. Daar hebben we een eHealth team voor. Dat is een investering in tijd die we doen, maar het heeft er tot dusver wel voor gezorgd dat er minder spoedbezoeken en opnames zijn bij onze matig-tot-zware astmapatiënten.” Daarom willen we kijken hoe we deze nieuwe manier van zorg verder kunnen opschalen, zodat we meer kinderen en ouders kunnen helpen het astma goed onder controle te krijgen.

Daarnaast biedt de data nieuw materiaal dat kan worden gebruikt voor onderzoek. “Wat zijn trends die we zien in de data? Kunnen we astma-aanvallen gaan voorspellen?” vult van der Kamp aan. Zo kan deze thuismonitoring niet alleen helpen bij inzicht in de huidige astmapatiënten, maar kan binnen de verkregen data ook worden gezocht naar de grote gemeenschappelijke deler. “Ook kijken we nu naar een vervolgstudie met Philips. Zo kan op grotere schaal worden gekeken naar deze eHealth en thuismonitoring. Het lijkt binnen de kleine pilot veelbelovend, nu is het zaak om dit ook groter uit te voeren om te kijken of het ook daadwerkelijk effectief is,” verteld van der Kamp. De Puffer-app zou daarnaast ook uitgebreid moeten worden zodat deze accurater metingen uit kan voeren bij een grotere groep kinderen. Een optie die nu wordt onderzocht, is of met name de metingen binnen de slaap nauwkeuriger kunnen worden, juist omdat het astma hier zoveel impact op heeft. Voorbeelden hiervan zijn ‘hoeveel hoest een kind ’s nachts?’ en ‘hoe is de ademhaling ’s nachts?’.

Al met al: het onderzoek naar kinderastma is nog lang niet ten einde binnen MST en ook dit wordt zeker vervolgd!

Waar bent u naar op zoek?