Met ingang van 1 juli 2022 is het geven van een elektronisch Informed Consent (eIC) onder voorwaarden toegestaan.

Op 1 juli 2022 is de gewijzigde WMO van kracht gegaan. Met deze wijziging is expliciet geregeld dat de in de WMO voorgeschreven schriftelijke toestemming niet alleen via de papieren weg maar onder voorwaarden ook langs elektronische weg kan plaatsvinden. De belangrijkste voorwaarden zijn dat elektronische toestemmingsverlening passend is voor het onderzoek en dat het proces om op elektronische wijze toestemming te verlenen voldoende betrouwbaar en vertrouwelijk is. De procedure voor het verlenen van elektronische toestemming dient beschreven te zijn in het onderzoeksprotocol.

Voor nadere invulling van deze voorwaarden wordt verwezen naar de handreiking die door de CCMO en de NVMETC opgesteld is. Deze handreiking is voorzien van een stappenplan (met toelichting) waarin de stappen worden weergegeven die de METC doorloopt om te komen tot een beoordeling van elektronische toestemming.

Waar bent u naar op zoek?