Evaluatie van microbloedafnamesystemen

Veel van onze patiënten gaan een paar keer per jaar naar het laboratorium om bloed te laten prikken. De uitslagen worden gebruikt bij diagnostiek en behandeling. Zeker in deze tijd waarin we door Corona zoveel mogelijk drukte vermijden, zijn we op zoek naar andere oplossingen. Daarom onderzoeken we samen met Medlon of er mogelijkheden zijn om met behulp van een vingerprik door de patiënt thuis een bloedmonster te verzamelen en op te sturen per post. Op dit moment testen we bij patiënten die hiertoe bereid zijn de vingerprikafname in vergelijking met een normale bloedafname om te zien of de kwaliteit van de uitkomsten even goed zijn. Als dit succesvol is, kan in de toekomst met een kitje thuis geprikt worden zonder dat iemand naar een prikpost hoeft.

Hieronder vindt u een instructiefilmpje voor de vingerprikafname.

let op: in dit filmpje wordt getoond hoe het uiteindelijk in de toekomst zal verlopen. Dit instructiefilmpje kan gebruikt worden ter ondersteuning van de uitvoering van de vingerprikafname. Na afname hoeft u de buisjes niet te scannen, u kunt de buisjes in de enveloppe terugsturen naar Medlon.

Waar bent u naar op zoek?