Open

FLIGHT-studie: Onderzoek naar de doorbloeding van de darm met behulp van fluorescentie bij patiënten die een darmoperatie ondergaan.

Een goede doorbloeding van de darm is van cruciaal belang. Daarom zal een chirurg tijdens een operatie proberen de bloedaanvoer naar de darmen zo goed mogelijk te behouden of te herstellen. Het is voor de chirurg erg lastig om tijdens de operatie te bepalen of de bloedaanvoer onvoldoende is. Het doel van deze studie is om te bepalen of met behulp van een nieuwe techniek, fluorescentie imaging, de doorbloeding van de darm tijdens de operatie goed in kaart gebracht kan worden

Onderzoeksopzet

Om te onderzoeken of we door middel van fluorescentie imaging de doorbloeding van de darm goed in kaart kunnen brengen wordt een vloeistof in de bloedbaan gebracht. Wanneer organen beschenen worden met een bepaalde lichtbundel, fluoresceert de stof in het bloed waardoor de organen oplichten. De mate waarin zij oplichten geeft dus een indicatie van de doorbloeding. In dit onderzoek vergelijken we de resultaten van de techniek bij mensen met een beperkte darmdoorbloeding met de resultaten bij mensen met een normale darmdoorbloeding. Op deze manier komen we te weten hoe we een slechte (en goede) darmdoorbloeding kunnen herkennen aan de hand van fluorescentie imaging.

Doelgroep (onderzoekspopulatie)

Patiënten die een operatie ondergaan vanwege acute of chronische maag-darmischemie (sterk verminderde maag-darm doorbloeding) of een beklemming van de dunne darm.

Interventie(s)

Injectie met optische contraststof (indocyanine groen) tijdens de operatie via het infuus.

Verwachte aantal deelnemers

25

Looptijd studie

01-06-2021 – 01-06-2023 (Wordt waarschijnlijk vervolgd na deze datum)

Deelnemende centra

MST

(Hoofd) onderzoeker(s) MST

Dr. Daan Lips en Prof. dr. Bob Geelkerken.

Uitvoerende onderzoekers zijn Harry Vaassen, MSc. en Bryan Wermelink, MSc. Supervisoeren zijn: Prof dr. Srirang Manohar (Universiteit Twente) en dr. Xander van Bemmel (MST).

Meer informatie

Waar bent u naar op zoek?