Goed leven met hartklachten

Hartklachten en de behandeling daarvan hebben invloed op het lichamelijk functioneren van patiënten. Patiënten moeten lichamelijk herstellen, maar hartklachten en de behandeling daarvan hebben ook invloed op het algemene welzijn en de kwaliteit van leven. Om mensen met hartproblemen na de behandeling te ondersteunen bij hun persoonlijk herstel en mentale veerkracht is de cursus ‘Goed leven met hartklachten’ ontwikkeld. In dit onderzoek achterhalen we of deze cursus ook echt helpt.

Onderzoeksopzet

Tijdens het onderzoek volgen patiënten de cursus ‘Goed leven met hartklachten’. In deze acht weken durende cursus oefenen patiënten wekelijks in groepen van vijf deelnemers met onderwerpen als vriendelijkheid voor uzelf, emoties, omgang met angst en doelen, wensen en vertrouwen in de toekomst. Tussen de bijeenkomsten door krijgen patiënten oefeningen mee voor thuis. Voor de cursus, direct na de cursus en twee maanden na de cursus vullen patiënten vragenlijsten in om te bepalen wat het effect van de cursus is op hun algemene welzijn en de kwaliteit van leven. Ook willen we graag onderzoeken of patiënten tevreden zijn over de cursus en of er verbeterpunten zijn.

Doelgroep (onderzoekspopulatie)

Gemotiveerde patiënten met hartfalen die lichamelijk stabiel zijn.

Interventie(s)

Deelnemen aan de acht sessies van de groepscursus en dagelijks oefenen (huiswerk).

Verwachte aantal deelnemers

De pilot start met twee keer een groep van vijf deelnemers en kan eventueel uitgebreid worden.

Looptijd studie

Oktober 2022 tot en met december 2023.

Deelnemende centra

MST en ZGT

(Hoofd) onderzoeker(s) MST

Dr. M. van den Heuvel, cardioloog met aandachtsgebied hartfalen

Waar bent u naar op zoek?