Op donderdag 3 februari 2022 is in MST met succes de eerste mitralisklepreparatie via de rechter oksel uitgevoerd, voor het eerst in een Nederlands hartchirurgisch centrum. Door eveneens de super korte narcosemethode toe te passen, mocht de patiënt de dag na de operatie de IC al verlaten. Bij een open mitralisklepoperatie, waarbij het borstbeen wordt geopend, ligt de patiënt gemiddeld twee dagen op de Intensive Care en volgt ontslag uit het ziekenhuis gemiddeld zeven dagen na de hartoperatie. Bij deze nieuwe techniek ligt de patiënt nul tot één dag op de IC en volgt ontslag na vier tot vijf dagen uit het ziekenhuis.

Training in Italië

In januari 2022 heeft een groep medewerkers van het Thorax Centrum Twente het Ancona Hospitaal in Italië bezocht voor een training mitralisklepreparatie via de rechter oksel (anders genoemd “transaxillaire minimaal invasieve mitralisklep reparatie”).

Korter op IC en sneller naar huis

De mitralisklepoperatie via een kleine opening in de borst wordt reeds geruime tijd uitgevoerd met behulp van een videoscoop, een zogenoemde kijkoperatie. Dit heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld, waarbij het doel is om de procedure uit voeren zonder gebruik te maken van een videoscoop. Het is gemakkelijker uit te voeren, omdat de chirurg via een kleine opening in de borst bij een korte werkafstand direct zicht heeft op de mitralisklep. Tijdens de super korte narcoseprocedures gekoppeld aan dit soort operaties, krijgen patiënten naast de gebruikelijke algehele narcose, ook lokale verdoving. Het voordeel is dat de narcose direct na de procedure op de operatiekamer kan worden beëindigd. De patiënt wordt wakker en kan van de beademingsmachine worden afgekoppeld. Patiënten zijn hierdoor korter opgenomen op de IC en in het ziekenhuis.

150 patiënten per jaar

De patiënt die op 3 februari jl. is geopereerd, is vier dagen na de operatie uit het ziekenhuis ontslagen. De bedoeling is om deze procedure standaard aan te bieden aan patiënten die daarvoor in aanmerking komen. Het streven is ongeveer 150 operaties per jaar te gaan doen via deze nieuwe methode, ongeveer 15% van alle hartoperaties die in het Thorax Centrum Twente van MST worden verricht. Intussen zijn zes mensen op deze manier geopereerd.

Waar bent u naar op zoek?