High Flow Nasal Cannula therapie bij kinderen met astma

Bij High Flow Nasal Cannula (HFNC) therapie wordt een grote hoeveelheid warme, vochtige lucht de neus in geblazen. Voor kinderen met astma kan koude, droge lucht vervelend zijn voor de longen. De warme, vochtige lucht die wordt gegeven met HFNC-therapie kan dus fijn zijn voor een kind met een astma aanval. Daarom willen we onderzoeken of kinderen met een astma aanval sneller herstellen als ze deze therapie krijgen. Is dat zo, dan geeft dat meer opties om kinderen met een astma aanval te behandelen.

Onderzoeksopzet

Deelnemers van het onderzoek komen twee keer naar MST voor een inspanningstest. Bij een inspanningstest gaat een kind zes minuten springen op een springkussen of rennen op een loopband. Daarna worden op meerdere momenten blaastesten gedaan om te meten hoe het met de benauwdheid gaat. Tijdens één van de twee bezoeken wordt na de inspanning de HFNC-therapie gegeven. Tijdens het andere bezoek wordt er geen therapie gegeven. De volgorde wordt willekeurig bepaald. Doordat de blaastesten tijdens beide bezoeken gedaan worden, kunnen we zien hoelang het herstel duurt met de therapie en zonder de therapie. Zo komen we dus te weten wat het effect is van de HFNC-therapie op een astma aanval.

Doelgroep (onderzoekspopulatie)

Kinderen tussen 6 en 18 jaar oud met (de verdenking op) astma die doorverwezen zijn voor een inspanningstest en bij wie de longfunctie sterk daalt na een inspanningstest.

Interventie(s)

High Flow Nasal Cannula therapie

Verwachte aantal deelnemers

14 kinderen

Looptijd studie

September 2022 – februari 2023

Deelnemende centra

MST

(Hoofd) onderzoeker(s) MST

M. Teeuw, student Technische Geneeskunde en B. Thio, kinderarts

Waar bent u naar op zoek?