Het Klinisch Farmaceutisch Laboratorium in MST heeft de ISO 15189 accreditatie behaald. Hiermee voldoet het laboratorium per 20 september 2018 aan de eisen die de Raad voor Accreditatie stelt aan medische laboratoria.

Het laboratorium heeft met het behalen van de accreditatie aangetoond te voldoen aan zowel de eisen van technische competentie als aan door het managementsysteem gestelde eisen die nodig zijn om consistent technisch geldige resultaten te kunnen leveren. De ISO 15189 accreditatie is geldig tot 1 oktober 2023.

Deze accreditatie is afgegeven voor een gedeelte van het totale bepalingspakket van Therapeutic Drug Monitoring (TDM) en Toxicologie. De scope van de accreditatie is te vinden op de site van de Raad voor Accreditatie (registratienummer ISO-15189: M309).

Waar bent u naar op zoek?