Jaarbericht 2022 Medisch Spectrum Twente: bouwen aan de zorg van de toekomst

De medewerkers van Medisch Spectrum Twente (MST) hebben zich ook in 2022 opnieuw elke dag met veel passie ingezet voor de beste zorg. We bouwen samen aan de zorg van de toekomst: met de patiënt, met samenwerkingspartners in de regio, met slimme technologie en met alle medewerkers van MST. Daartoe hebben we in 2022 de strategische agenda 2023 – 2028 gelanceerd.

MST behaalde in 2022 een resultaat van € 3,5 miljoen positief. Dit is in lijn met de begroting. Patiënten beoordeelden MST gemiddeld met een 8,4.

Betrokken en bevlogen medewerkers

MST investeert in een veilige en plezierige werkomgeving. Je veilig en vertrouwd voelen op je werk en in de samenwerking met collega’s, dat maakt het werken in de zorg leuker en draagt bij aan betere patiëntenzorg.

De COVID-19 pandemie zorgde voor een periode van inhaalzorg, extra zorgzwaarte en een hoog verzuim, waardoor de werkdruk voor onze medewerkers constant hoog was, met directe gevolgen voor hun vitaliteit en gezondheid. MST is in 2022 gestart met het vitaliteitsprogramma, bedoeld voor alle medewerkers. Medewerkers worden gestimuleerd om gebruik te maken van bijvoorbeeld VR-brillen, ruststoelen en yogalessen om het werk in de zorg goed vol te kunnen houden.

Regionale samenwerking

De zorgpartners in de regio willen de beschikbaarheid van ziekenhuiszorg in en voor Twente zoveel mogelijk zeker stellen. Dit betekent bijvoorbeeld dat patiënten voor specialistische behandelingen niet verder hoeven te reizen. Ook wordt gekeken of de zorg doelmatiger kan worden ingericht. Er zijn al mooie stappen gezet op het gebied van regionale samenwerking, zoals nieuwe initiatieven in de samenwerking met ZGT.

Wetenschap en onderzoek

MST is een topklinisch ziekenhuis waar wetenschappelijk onderzoek onlosmakelijk verbonden is met zorg en onderwijs. Onze artsen en professionals zijn continu op zoek naar meer kennis over verschillende ziekten en aandoeningen en betere methoden voor diagnostiek en behandeling. Mooie voorbeelden van onderzoek in 2022 zijn de elektronische neus om ziektes op te sporen en trillende sokken voor parkinsonpatiënten. Er is veel aandacht geweest voor het bijzondere onderzoek waarbij ‘nepoperaties’ worden uitgevoerd om te onderzoeken of het doorknippen van het middenrifbandje een langdurige vermindering van heftige buikklachten geeft of dat het slechts een placebo-effect is.

In het voorjaar is dr. Sandra van Hogen-Koster geïnstalleerd als lector Positieve Gezondheid, Leefstijl & Leiderschap van het lectoraat Smart Health van Hogeschool Saxion en MST. Het lectoraat ontwikkelt methodieken waarmee gezondheidsprofessionals samen met patiënten en hun netwerk aan de slag gaan met vitaliteit en leefstijl.

Jaarverslag lezen

Lees hier het Jaarverslag 2022 van het MST.

Waar bent u naar op zoek?