De Raad van Toezicht heeft besloten om mevrouw J.C. (Joyce) Berger-Roelvink RA per 1  januari 2022 en mevrouw Prof. Dr. M.M.R. (Miriam) Vollenbroek-Hutten per 15 maart 2022 te benoemen tot leden van de Raad van Bestuur van MST.

Peter den Oudsten (voorzitter RvT): “Met Joyce en Miriam krijgen we de juiste ervaring en expertise. Samen met bestuursvoorzitter Jan den Boon vormen zij een goed team. Joyce Berger heeft de afgelopen jaren sturing gegeven aan het financiële- en bedrijfsvoeringsbeleid van MST, zij kent de organisatie goed en kan continuïteit in de ingezette ontwikkelingen brengen, nu vanuit een bestuurlijke rol. Miriam Vollenbroek heeft ervaring en expertise op het gebied van de ontwikkeling van wetenschap en innovatie, waaraan MST in de komende jaren flink gaat bouwen. Na jarenlang verbonden te zijn geweest aan  Roessingh Research and Development, is zij momenteel hoofd Wetenschap en Innovatie bij ZGT.  Ook is zij hoogleraar Technology Supported Cognitive Training aan de Universiteit Twente.”

Over haar benoeming zegt Joyce: “Ik heb MST leren kennen als een prachtig topklinisch ziekenhuis met bevlogen medewerkers die zich met ziel en zaligheid inzetten voor onze patiënten. Ik ben er trots op daaraan bij te mogen dragen in de rol van lid Raad van Bestuur.”

Over haar benoeming zegt Miriam: “Ik zie er naar uit in de rol van lid Raad van Bestuur bij te dragen aan het verder uitbouwen van het wetenschappelijke en innovatie profiel van MST. Dit in samenwerking met andere partijen waaronder de Universiteit van Twente en ZGT.”

Waar bent u naar op zoek?