Saxion heeft samen met haar partners MST, ROC van Twente, UT, Livio en de gemeente Enschede een digitale scholingsmodule rondom delier ontwikkeld voor zorgprofessionals. Ook is er een digitaal platform voor mantelzorgers en naasten gelanceerd om de kennis over delier te vergroten. De scholingsmodule en het platform zijn resultaten van een ZonMw gesubsidieerd project om de zorg rondom een delier te verbeteren.

Waarom is dit zo belangrijk?

Een delier is een plotseling optredende verwardheid waarbij sprake is van een veranderd slaap-waakritme. Het komt vaak voor bij ouderen. Een delier kan bij opname in een ziekenhuis na een operatie ontstaan, maar ook in een thuissituatie bij bijvoorbeeld een blaas- of urineweginfectie. De gevolgen van deze acute verwardheid zijn ernstig, zoals langdurige vergeetachtigheid, het ontstaan van dementie en de patiënt kan zelfs overlijden. De impact ervan voor de patiënt zelf en zijn naasten is groot. De kennis over een delier is niet altijd voldoende bij (zorg)professionals en naasten.

Wat maakt deze nieuwe module uniek?

Het unieke van deze digitale, interactieve scholingsmodule is dat de patiënt met zijn wensen en behoeften centraal staat. De input is vooral geleverd door ervaringsdeskundigen en hun naasten. Op het digitale platform zijn concrete handvatten te vinden over vroege signalering, communicatie en zelf vitaal blijven. Ook de samenwerking en netwerkvorming tussen verschillende partijen (onderwijs- en zorginstellingen, ervaringsdeskundigen en naasten) maakt het project uniek.

Waar bent u naar op zoek?