Door bewijs uit real-world observationele data te gebruiken, kunnen richtlijnen voor behandeling met medicatie verbeterd worden. Willemien Kruik – Kollöffel, ziekenhuisapotheker bij ZGT en de Saxenburgh Groep, heeft onderzoek verricht naar de richtlijnen rondom medicatie voor patiënten met hartinfarcten en hartfalen. Willemien Kruik – Kollöffel promoveerde op 29 mei op haar proefschrift aan de Universiteit Twente.

Willemien Kruik – Kollöffel heeft in haar proefschrift Richtlijnen: vriend of vijand? Mogelijkheden voor de verbetering van cardiovasculaire farmacotherapie op basis van bewijs uit real-world observationele data een aantal belangrijke aspecten van medicatie voor patiënten met hartinfarcten en hartfalen onderzocht.

Een van de onderzoeken richtte zich op Clopidogrel, een bloedverdunner die vaak werd voorgeschreven na een hartinfarct. Ook worden er vaak maagbeschermers voorgeschreven, om maagbloedingen te voorkomen. In 2009 ontstond er discussie onder cardiologen in Nederland. De registratieautoriteiten verzonden brieven, waarin eerst werd gezegd dat door álle meest effectieve maagbeschermers (protonpompremmers) Clopidogrel minder werkzaam zou worden, maar dit later genuanceerd werd. Willemien Kruik-Kollöffel werkte destijds als ziekenhuisapotheker in MST en toonde aan dat richtlijnen die niet goed afgestemd zijn met de voorschrijvers slechts gedeeltelijk opgevolgd worden. Haar advies is dat er altijd eerst draagvlak gezocht moet worden.

Daarnaast heeft Willemien Kruik – Kollöffel onderzoek gedaan met meer dan 20.000 patiënten die tussen 2001 en 2015 een ziekenhuisopname voor hartfalen hebben gehad. Zij heeft het verband onderzocht tussen de geneesmiddelen die patiënten bij ontslag voorgeschreven kregen en het risico op een heropname. De belangrijkste bevinding lijkt te zijn dat er altijd beter gekozen kan worden voor zogenaamde selectieve bètablokkers in plaats van niet-selectieve bètablokkers. Dit is in tegenspraak met resultaten van grote studies van farmaceuten; het onderzoek van Willemien Kruik – Kollöffel richtte zich op ‘echte patiënten’ in de ‘echte wereld’.

Momenteel is Willemien Kruik – Kollöffel werkzaam in de Saxenburgh Groep te Hardenberg en ZGT. De afgelopen jaren kwam zij vaak naar MST voor overleg met haar promotor Job van der Palen of haar copromotor Kris Movig.

Lees ook het artikel in Tubantia: ‘Promovendus aan Universiteit Twente: beter kijken naar ‘échte’ mensen bij medicijngebruik’

Waar bent u naar op zoek?