Medisch Spectrum Twente (MST) voldoet aan de Internationale kwaliteitseisen van Qualicor Europe. Hiermee is de accreditatiestatus van MST met vijf jaar verlengd.

 De accreditatie door Qualicor Europe (voorheen NIAZ) is een belangrijk landelijk kwaliteitskeurmerk voor ziekenhuizen. Het kwaliteitskeurmerk geeft aan dat de kwaliteit van de geleverde zorg aan de eisen voldoet, dat de veiligheid goed wordt geborgd in het ziekenhuis en er een cultuur aanwezig is van continu verbeteren.

“Trots op medewerkers”

Voorzitter Raad van Bestuur Jan den Boon: “We zijn blij en trots dat MST opnieuw is geaccrediteerd door Qualicor Europe. Dat we ook in een periode waarin COVID-19 veel van onze medewerkers heeft gevraagd, kunnen aantonen dat we goede kwalitatieve zorg leveren aan onze patiënten is een groot compliment. Door middel van onder andere themamaanden waarin cruciale kwaliteit- en veiligheidsthema’s worden behandeld, ontvangen medewerkers de tools om de veiligheid en kwaliteit continu te blijven verbeteren. Een voorbeeld hiervan is de escaperoom. Medewerkers kunnen op een positieve manier hun kennis testen, en verbeterpunten aan het licht brengen. Ook na de audit gaan we hier mee verder. Na een welverdiende zomervakantie voor onze medewerkers gaan we in september weer aan de slag!”

Complimenten

Thema’s waarover het auditteam complimenten heeft gegeven zijn onder andere de doorvertaling van de planning en control cyclus door hele organisatie, het cliëntenpanel van de Cliëntenraad en de manier waarop kritische informatie wordt overdragen bij de medisch specialisten. Ook is aangegeven dat aan alle normen voor de deelaccreditatie van het Dialysecentrum is voldaan. Het dialysecentrum is voor het eerst door Qualicor Europe geaudit, voorheen werd dit uitgevoerd door de HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector).

Patiënt staat centraal

De auditoren kijken gedurende de auditweek mee met zorgprocessen op de verpleeg­afde­lingen en de OK. Daarnaast zijn diverse gesprekken gevoerd met verpleegkundigen en artsen en is ook met medewerkers van de ondersteunende afdelingen en patiënten gesproken. De auditoren volgen letterlijk het traject dat een patiënt doorloopt in het ziekenhuis, van poliklinisch bezoek, acute opname tot OK en ontslag. Ze toetsen de hele organisatie grondig.

Continu verbeteren

De toekenning van de accreditatie betekent niet dat MST nu achterover gaat leunen. MST stapt over naar een nieuwe auditvorm van Qualicor Europe. Qualicor Europe komt niet één keer per vier jaar auditen, zoals NIAZ, maar bezoekt MST iedere 23 maanden voor een deelaudit. Zo blijft MST continu werken en verbeteren aan de kwaliteit en veiligheid voor de patiënt.

Waar bent u naar op zoek?