MST wordt lid van Twentse Apothekers Organisatie

Per 1 januari 2021 is Medisch Spectrum Twente (MST) lid van de Twentse Apothekers Organisatie (TAO-UA). Zowel de poliklinische apotheek als de ziekenhuisapotheek zijn dan aangesloten bij de organisatie waarin alle Twentse openbare apotheken zich verenigd hebben. Patiënten krijgen hiermee op de juiste plek de zorg die ze nodig hebben.

TAO-UA is een coöperatie van en voor apothekers in Twente en heeft als doel om de meest optimale farmacotherapeutische zorg aan patiënten en instellingen in Twente te leveren. Alle 65 openbare apotheken in Twente zijn aangesloten. De apothekers stellen de samenwerking met andere zorgverleners en andere zorgstakeholders in zowel de eerste- als tweedelijnszorg centraal.

“Door de samenwerking van apotheken binnen TAO-UA, is het gemakkelijk om eenduidige afspraken te maken”, vertelt Lisette Knuif-Darman, openbaar apotheker en lid van het bestuur van TAO-UA. Tevens is ze samen met ziekenhuisapotheker Joost Masselink farmaceutisch coördinator in MST. Een dubbelfunctie, zodat de samenwerking tussen medisch specialisten, (ziekenhuis)apothekers en huisartsen in de eerste lijn optimaal gestimuleerd wordt. “We spreken nu overal dezelfde taal en de patiënt krijgt, of dat nu in de apotheek van MST of zijn of haar eigen openbare apotheek is, overal dezelfde informatie. Dat geeft vertrouwen in de behandeling en de zorgverleners”, aldus Joost en Lisette. “En voor de apothekers is het prettig dat ze weten wat de gemaakte afspraken zijn.”

Het lidmaatschap levert ook voordelen op als een geneesmiddel niet meer te verkrijgen is. “Wij zoeken dan een alternatief. Dat kan nu sneller dan voorheen; door de regionale afstemming kost het minder tijd. Hierdoor wordt de zorg voor de patiënt gecontinueerd. Door samen te werken als ziekenhuisapotheek en openbare apotheek vullen we elkaars kennis aan. En krijgen patiënten de juiste zorg op de juiste plek.”

Een mooi voorbeeld van het resultaat van de samenwerking binnen TAO, is het longformularium dat dit jaar is opgesteld. Het Formularium Inhalatie Twente Astma/COPD betekent een eenduidige behandeling voor astma- en COPD-patiënten. Het leidt tot verbetering van de zorg voor deze patiënten; de patiënt gebruikt bijvoorbeeld dezelfde inhalator tijdens het behandelingstraject. En zorgverleners kunnen op dezelfde manier voorlichten. De patiënt raakt hierdoor niet in verwarring en voor de zorgverleners levert het tijdswinst op. Door het lidmaatschap van MST kunnen er gemakkelijker meer van dit soort afspraken gemaakt worden, bijvoorbeeld op het gebied van wondzorg en diabetes.

Meer over de Twentse Apothekers Organisatie op https://www.tao-ua.nl/

Waar bent u naar op zoek?