Medische gegevens ZGT en MST komen bijeen in persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)

Sinds kort kunnen patiënten hun medische gegevens van ZGT en MST verzamelen in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). In zo’n app (of website) kunnen alle gezondheidsgegevens vanuit verschillende zorgaanbieders worden verzameld en kan iedereen een kopie van de medische gegevens bekijken en toevoegen aan de eigen online omgeving.

Hiermee spelen de ziekenhuizen ZGT en MST, samen met de huisartsen in de regio, in op de doelstellingen van het Integraal Zorgakkoord. In 2025 kunnen alle inwoners die dat willen, beschikken over een gebruiksvriendelijke en goed gevulde persoonlijke gezondheidsomgeving.

Voordelen van een PGO

PGO’s bieden mensen de mogelijkheid hun gezondheid beter in de gaten te houden, doordat zij medische gegevens van verschillende zorgaanbieders in hun PGO kunnen verzamelen en hier ook zelf meetgegevens aan toe kunnen voegen.

  • Gegevens van zorgaanbieders overzichtelijk op één online plek
  • Niet meer zoeken naar gezondheidsgegevens
  • Via een PGO veilig verbinden met zorgverleners
  • Beter voorbereid op gesprek met zorgverleners
  • Een completer beeld van de eigen gezondheid

 

Keurmerk MedMij

PGO is een landelijk initiatief. Om de veiligheid van de gegevensuitwisseling te garanderen, is het keurmerk MedMij ontwikkeld. MedMij heeft regels gemaakt voor het veilig uitwisselen van medische gegevens. PGO’s en zorgverleners met een MedMij-label volgen deze regels. MST en ZGT hebben dit label.

Gebruik PGO

De hele maand april is er in ZGT en MST extra aandacht voor het gebruik van een PGO en de optie om hierin ook medische gegevens van beide ziekenhuizen te verzamelen. Patiënten worden gewezen op de mogelijkheden en indien gewenst geholpen met het downloaden en opstarten van een eigen PGO. Kijk voor meer informatie over het PGO en het gebruik van een PGO eens op www.pgo.nl/een-pgo-gebruiken/

Waar bent u naar op zoek?