Op zijn ronde door Twente kwam minister Kuipers van VWS ook op bezoek in MST. Een verpleegkundige namens de VAR, een arts, de voorzitter van het medisch stafbestuur, een lid van de Raad van Bestuur en twee managers gingen met hem in gesprek over inhaalzorg, het organiseren van zorg en de gevolgen van een eventuele opleving van COVID. Wat is nodig om zorg anders te organiseren en slimmer te werken? Ook de werkdruk onder verpleegkundigen en het hoge ziekteverzuim waren onderwerp van gesprek. Samenwerken, zorg voor zorgmedewerkers, en een flinke portie omdenken! Het was een mooi en open gesprek, waarin ideeën zijn uitgewisseld, knelpunten op tafel zijn gekomen en het belang van samenwerking verschillende keren is benoemd.

Waar bent u naar op zoek?