Mogelijkheid extra COVID-19 herhaalprik voor medisch hoog risicopatiënten

Heeft u recent een stamceltransplantatie ondergaan of gebruikt u één van onderstaande medicijnen, dan komt u in aanmerking voor een extra COVID-19 herhaalprik. Als u hiervan gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met uw behandeld arts. In overleg geeft de medisch specialist u een verwijsbrief voor het halen van een extra COVID-19 herhaal prik bij een GGD locatie.

Toelichting

Het OMT-vaccinaties heeft geadviseerd dat er in het voorjaar 2023 geen herhaalprikronde hoeft plaats te vinden voor de algehele bevolking of specifieke risicodoelgroepen. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor sommige mensen met een medisch hoog risico (ernstig immuungecompromitteerde patiënten). Voor het bepalen welke patiënten onder deze doelgroep vallen, is de volgende richtlijn afgegeven:

  • personen die eerder zijn gevaccineerd, maar bij wie de pre-existente immuniteit is verdwenen na allogene stamceltransplantatie: hervaccinatie vanaf 4 maanden na stamceltransplantatie;
  • personen bij wie de vaccinaties zijn toegediend gedurende B-celdepleterende therapie of binnen 8 maanden daarna: rituximab, ocrelizumab, ofatumumab, obinutuzumab, CD19xCD3-bispecifieke T cel engagers (BiTE’s).

Voor de extra herhaalprik komen dus individuele patiënten met een medisch hoog risico in aanmerking. Deze patiënten kunnen door de medisch specialist verwezen worden met een verwijsbrief naar een GGD-locatie voor een extra herhaalprik.

Waar bent u naar op zoek?