MST Bestuurder Eric Rikkert vertrekt

Eric Rikkert, lid van de Raad van Bestuur, heeft besloten MST per half december 2020 te verlaten. Na een intensieve periode bij MST gaat hij op zoek naar een volgende uitdaging. Onder zijn professionele leiding is onder andere het rendementsprogramma succesvol afgerond en is het financiële resultaat van MST sterk verbeterd. MST valt niet meer onder bijzonder beheer bij de banken. Er zijn aanzienlijke stappen gemaakt in de ICT en de samenwerking met ketenpartners op dit gebied is versterkt.

Het afgelopen jaar heeft de nadruk vooral op de voorbereiding van het nieuwe Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) gelegen, in nauwe samenwerking met ZGT. De financiering is geregeld, het project is na de officiële ondertekening begin juni voortvarend van start gegaan. Eric Rikkert: “Ik kan het met een gerust hart overdragen aan iemand anders. Dat geeft mij de ruimte om me te oriënteren op wat ik hierna ga doen. Ik heb in MST veel gemotiveerde en betrokken collega’s leren kennen, ben stevig uitgedaagd en heb veel geleerd. ”

MST betreurt het vertrek van Rikkert. Voorzitter Raad van Toezicht, Peter den Oudsten: “We vinden het erg jammer, maar hebben begrip voor zijn keuze. Eric is een bevlogen en resultaatgedreven bestuurder, die veel waarde hecht aan de verbinding met de mensen in de organisatie.”

Waar bent u naar op zoek?